www.kma.zcu.cz
Ars mathematica damnabilis et interdicta est...
...Umění matematiky je zavržení hodné a zakázané (Římské právo)
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
KATEDRA
PRO UCHAZEČE
LIDÉ
VÝZKUM
Působení v zahraničí
Spolupráce s praxí
Výzkumný záměr
Institut ITI
WebMATH
Centrum CAM
Aplikované výsledky
STUDIUM
PROJEKTY
KNIHOVNA
POČÍTAČE
AKCE
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
KMA interně
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 
Přehled řešených projektů na KMA

2008-2010
ukončen
Middleware pro harmonizaci prostorových dat dle zásad INSPIRE (č. NFT-TA5/138)
Zdroje financování: MPO, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Ing. Stanislav Holý , V. Čada
2008-2010
ukončen
Nelineární diferenciální operátory a jejich spektrum (č. IAA101470801)
Zdroje financování: Grantová agentura Akademie věd ČR
Řešitelé: RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D. , A. Kufner, P. Drábek
2008-2010
ukončen
Metody modelování zemského tíhového pole z heterogenních dat (č. GA205/08/1103)
Zdroje financování: Grantová agentura České republiky
Řešitelé: Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
2008-2009
ukončen
Cahnova-Hilliardova a bi-stabilní rovnice v mikroskoické teorii fázových přechodů (č. D21-CZ1/2008-09)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. , P. Girg, A. Matas
2008-2009
ukončen
Vizualizace zdravotních dat pro podporu interdisciplinárního vzdělávání a vztahů s veřejností - VISUALHEALT (č. NPV II. 2007_3)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. , O. Čerba, K. Jedlička, V. Čada
2007-2009
ukončen
Optimalizace strategií obrábění složitých prostorových ploch I. (č. GA101/07/0751)
Zdroje financování: Grantová agentura České republiky
Řešitelé: Doc. Ing. Jandečka Karel, CSc. , F. Ježek, B. Bastl
2007-2008
ukončen
Cykly a nezávislost v grafech (č. D13-CZ1/07-08)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. , J. Teska, J. Brousek, R. Čada, T. Kaiser, R. Kužel, P. Holub
2006-2008
ukončen
Grafové struktury, grafové operátory a výpočetní složitost (č. ME 885)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
2006-2008
ukončen
Kvazilineární eliptické diferenciální rovnice a jejich soustavy: existence, násobnost a bifurkace řešení (č. ME 877)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. , P. Girg, J. Čepička
2006-2007
ukončen
Kvazilineární obyčejné a parciální diferenciální rovnice (č. CZ-14)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. , P. Nečesal, J. Čepička
2006-2007
ukončen
Kvalitativní analýza degenerovaných a singulárních kvzilineárních diferenciálních rovnic (č. D 31- CZ 1/06-07)
Zdroje financování: AVČR
Řešitelé: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. , J. Benedikt, A. Matas, P. Stehlík
2006-2007
ukončen
Ověřování, zhodnocení přesnosti a interpretace současných modelů tíhového pole Země odvozených pouze z družicových dat (č. 7-2006-2)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
2005-2011
ukončen
Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání (č. MSM4977751301)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. , J. Benedikt, M. Brandner, J. Brousek, J. Daněk, M. Friesl, J. Frisch, P. Girg, G. Holubová, F. Ježek, M. Lávička, A. Matas, P. Nečesal, J. Reif, Z. Ryjáček, P. Tomiczek, S. Tomiczková, R. Čada, V. Čada, J. Čepička, T. Kaiser, K. Jedlička, B. Bastl, R. Kužel, J. Slovan
2005-2009
ukončen
Institut teoretické informatiky (č. 1M0545)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. , Z. Ryjáček, R. Čada, T. Kaiser, R. Kužel, P. Holub
2004-2008
ukončen
Realizace interaktivně informačního portálu pro vědecko-technické aplikace (č. 1N04078)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. , J. Benedikt, F. Ježek, P. Tomiczek, J. Bláha
2004-2006
ukončen
Biomechanika horních cest močových a jejich vazba na dolní část močového traktu (č. GA106/04/0201)
Zdroje financování: Grantová agentura České republiky
Řešitelé: Prof. Ing. Křen Jiří, CSc. , M. Brandner
2004-2006
ukončen
Georeferencování a kartografická analýza historických vojenských mapování Čech, Moravy a Slezka (č. GA205/04/0888)
Zdroje financování: Grantová agentura České republiky
Řešitelé: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. , V. Čada, O. Čerba, K. Jedlička
2004-2005
ukončen
Strukturální vlastnosti grafů a Hamiltonicita (č. 2004-017-1)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. , J. Brousek, R. Čada, T. Kaiser, R. Kužel, P. Holub
2004-2004
ukončen
Vývoj a rozšíření e-learningového systému TRIAL pro novou koncepci výuky matematiky v prvních ročnících FAV, FEL a FST (č. MTE-12/2004)
Zdroje financování: Matsushita Television Central Europe, s.r.o.
Řešitelé: Ing. Jan Čepička, Ph.D.
2003-2005
ukončen
Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic (č. GA201/03/0671)
Zdroje financování: Grantová agentura České republiky
Řešitelé: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. , J. Benedikt, M. Brandner, P. Girg, G. Holubová, A. Kufner, A. Matas, P. Nečesal, P. Tomiczek, J. Čepička, M. Kučera, J. Bláha, J. Kovařík
2002-2004
ukončen
Aeroelasticita v energetice s vlivem nelinearit (č. GA101/02/1225)
Zdroje financování: Grantová agentura České republiky, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Prof. Ing. Linhart Jiří, CSc. , P. Girg
2002-2004
ukončen
Modelování teoretických konceptů učení (č. GP406/02/P133)
Zdroje financování: Grantová agentura České republiky
Řešitelé: Mgr. Čepička Ladislav, Ph.D. , P. Drábek
2002-2003
ukončen
Operátory na grafech: uzávěry, kontrakce a další transformace pro hamiltonovské a eulerovské problémy a faktorizace grafů (č. 2002-044-1)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. , T. Kaiser, R. Kužel
2002-2002
ukončen
Odborná literatura pro funkcionální analýzu a numerickou analýzu diferenciálních rovnic (č. MTE-7/02)
Zdroje financování: Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
2001-2003
ukončen
Česko-německá spolupráce (č. CZE01/004)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
2001-2003
ukončen
Structural properties of graphs and graph classes (č. ME 418)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
2001-2001
ukončen
Nákup odb. literatury (č. MTE8/01)
Zdroje financování: Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D.
2000-2000
ukončen
Studium vlastností uzávěrových operací, cyklů, cest... (č. ME346)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
1999-2004
ukončen
Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod a jejich zkoumání (č. MSM 235200001)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Stránku spravuje: Petr Nečesal

ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
Creative Commons License