www.kma.zcu.cz
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
KATEDRA
PRO UCHAZEČE
LIDÉ
VÝZKUM
STUDIUM
PROJEKTY
KNIHOVNA
POČÍTAČE
AKCE
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
obsah zabalen
obsah rozbalen


 
Fakulta aplikovaných věd --> Katedra matematiky -->
<<   o   >>

zaměstnanec katedry
   Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.

  kancelář:  UC-229, UN-640
  telefon:  ++420 377 63 2637
  e-mail:  
ryjacek@kma.zcu.cz
  www:  http:/www.KMA.zcu.cz/Zdenek.Ryjacek
 (orion: http://home.zcu.cz/~ryjacek)

HOME
publikace
granty
konference
výuka
aktivity

Významné aktivity mimo KMA

 • člen redakční rady mezinárodního časopisu "Graphs and Combinatorics"
 • člen redakční rady mezinárodního časopisu "Discussiones Mathematicae Graph Theory"
 • tajemník "Českého komitétu pro matematiku"
 • člen výkonného výboru Institutu teoretické informatiky UK  (ITI)
 • člen mezinárodní rady Centra pro diskrétní matematiku a teoretickou informatiku DIMATIA
 • člen Americal Mathematical Society (AMS)
 • člen Combinatorial Mathematics Society of Australasia (CMSA)
 • člen evaluačního panelu ESF
 • člen vědecké rady
 • Západočeské univerzity v Plzni
 • Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni
 • Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
 • Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí n.L.
 • člen Rady doktorského studijního oboru i4 "Diskrétní modely a algoritmy"   KAM MFF UK Praha
 • člen Jednoty českých matematiků a fyziků
 • www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz