www.kma.zcu.cz
Není Fučík jako Fučík...
                                              Gabriela Holubová
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
Seminářovník
Plakátovník
KATEDRA
Historie katedry
Online kamery
Kontakt
PRO UCHAZEČE
Informační brožura
Den otevřených dveří
Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium
Předzápis
LIDÉ
Abecední seznam
Foto seznam
Doktorandi
KMA od 1954
VÝZKUM
Působení v zahraničí
Spolupráce s praxí
Výzkumný záměr
Institut ITI
WebMATH
Centrum CAM
Aplikované výsledky
STUDIUM
Konzultační hodiny
Diskuzní fóra
Předměty
Předzápis
Mobility
Závěrečné práce
Závěrečné zkoušky
PROJEKTY
KNIHOVNA
Skripta (plné verze)
Studijní texty
Závěrečné práce
Různé
POČÍTAČE
Hardware
Software
WWW servery
e - konference
AKCE
Kolokvium a semináře
Pořádané konference
Den otevřených dveří
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
Matematici v ČR
Loga na mobil
Leonardo
KMA interně
Odkazování na KMA
WWW server
Loga a tiskopisy
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 
Kolokvium a semináře KMA

Kolokvium   |   Analýznický seminář  |   Geomatický seminář  |   Geometrický seminář  |   Kombinatorický seminář  |   Numerický seminář  |   Statistický seminář

Kolokvium katedry matematiky FAV ZČU

2016
26.05. ( UN656, 13:00hod. ) Marie Větrovcová: Vznik středověkého (arabského) kalkulu, KFI FF ZČU
 
2014
20.11. ( UN656, 13:00hod. ) Jochen Merker: Systems of elliptic partial differential inequalities as constraints in infinite-dimensional linear optimization problems, Universität Rostock
10.04. ( UL610, 13:00hod. ) Petr Salač: Tvarová optimalizace procesu chlazení při lisování velké skleněné produkce, KMD FP Technická univerzita Liberec
 
2013
11.12. ( UL610, 15:00hod. ) Stanislav Zivny: The complexity of constraint satisfaction, Oxford University
28.11. ( UL610, 13:00hod. ) Alois Kufner: Integrální nerovnosti s vahami, KMA FAV ZČU
07.11. ( UL610, 14:00hod. ) Petr Kovář: Matematika a Simpsonovi - Jak může souviset matematika a televizní seriál Simpsonovi? Přijďte a uvidíte!, VŠB TUO Ostrava
07.11. ( UL610, 13:00hod. ) Tereza Kovářová: Postupy diskrétní matematiky při losování reálné sportovní soutěže, VŠB TUO Ostrava
31.10. ( UL610, 13:00hod. ) Jan Libich: Má být vzdělání zadarmo? Mezinárodní pohled na financování školství, La Trobe University Melbourne a VŠB TUO Ostrava
06.06. ( UL610, 13:00hod. ) Peter Takáč: A nonvariational Dirichlet problem with the p-Laplacian and a convection term, Universität Rostock
30.05. ( UL610, 13:00hod. ) Ratnasingham Shivaji: Subsolutions: A Journey from Positone to Infinite Semipositone Problems, University of North Carolina at Greensboro
16.05. ( UL610, 13:00hod. ) Petr Stehlík: Výuka matematiky na finských a německých univerzitách, KMA FAV ZČU
 
2012
29.11. ( UL610, 13:00hod. ) Š. Papáček, C. Matonoha: Estimation of in vivo biomolecule mass transport and binding rate parameters from spatio-temporal FRAP images: An inverse ill-posed problem, JČU Nové Hrady, ÚI AV ČR Praha
22.11. ( UL610, 13:00hod. ) Michal Chytil: Pan informatik a dáma informatička - jak vzdělávat informatiky s co nejlepším uplatněním, ÚI AV ČR
15.11. ( UL610, 13:00hod. ) Jakub Šístek: Parallel implementation of Adaptive-Multilevel BDDC method, MÚ AV ČR Praha
08.11. ( UL610, 13:00hod. ) Matan Ziv-Av: Introduction to GAP and its applications in algebraic graph theory, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel
01.11. ( UL610, 13:00hod. ) Ryskul Oinarov: Vyšetřování oscilatorických vlastností semilineární diferenciální rovnice druhého řádu variační metodou, L.N.Gumilov Eurasian National University
04.10. ( UL610, 13:00hod. ) Jiří Šremr: O různých definicích absolutní spojitosti funkce více proměnných, MÚ AV ČR Brno
17.05. ( UL610, 13:00hod. ) Maya Chhetri: Undergraduate math-bio research at the Univeristy of North Carolina at Greensboro, University of North Carolina at Greensboro
16.05. ( UL610, 13:00hod. ) Jan Vondrák: Mayský kalendář, jeho datování a předpovídaný konec světa, ASU AV ČR
03.05. ( UL610, 13:00hod. ) Pavel Winternitz: Symmetry preserving discretization of ordinary differential equations, Université de Montreal
26.04. ( UL610, 13:00hod. ) Moshe Rosenfeld: Teaching mathematics in the US and Vietnam, University of Washington Tacoma
19.04. ( UL610, 13:00hod. ) Guido Sweers: Pitfalls for plate type equations, Univerzita Kolín nad Rýnem
12.04. ( UL610, 14:30hod. ) Jiří Rákosník: Hodnocení vědy v ČR – metody, výstupy a perspektivy, MÚ AV ČR Praha
12.04. ( UL610, 13:00hod. ) Pavel Krejčí: Úvod do matematického modelování paměti materiálu, MÚ AV ČR Praha
09.02. ( UL610, 13:00hod. ) Mohsen Razzaghi: Mathematics Curricula at Mississippi State University and Technical University of Civil Engineering in Bucharest, KMA FAV ZČU
 
2011
08.12. ( UL610, 14:00hod. ) Günter Leugering: Material Design: Concepts, Theory and Simulation, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
08.12. ( UL610, 14:45hod. ) František Seifrt: Numerical modelling and optimization of optical properties for nanostructured materials, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
01.12. ( UL610, 13:00hod. ) Jaroslava Hasnedlová: Numerical simulation of fluid-structure interaction of compressible flow and elastic structure using DGFEM discretization, MFF UK Praha
24.11. ( UL610, 13:00hod. ) John R. Whiteman: Computational Modelling of Some Problems of Elasticity and Viscoelasticity with Applications to Thermoforming Processes, BICOM, Mathematical Sciences, Brunel University
20.10. ( UV115, 13:00hod. ) Miroslav Lávička: Racionalita v geometrickém modelování aneb Je reálné být stále racionální?, KMA FAV ZČU
06.10. ( UL610, 13:00hod. ) Alexander S. Gorobtsov: Struktura učebních plánů a specifika metodiky výuky matematiky v inženýrských oborech Volgogradské státní technické univerzity, VolgGTU
19.05. ( UL610, 13:00hod. ) David Edmunds: Representations of compact operators, University of Sussex
21.04. ( UL610, 13:00hod. ) Michal Křížek: O podmínkách na úhly v metodě konečných prvků, MÚ AV ČR
14.04. ( UL610, 13:00hod. ) Iveta Hnětynková: Inverzní problémy ve zpracování obrazu: Image deblurring II., MFF UK
07.04. ( UL610, 13:00hod. ) Martin Plešinger: Inverzní problémy ve zpracování obrazu: Image deblurring I., ÚI AV ČR
31.03. ( UL610, 14:15hod. ) Jiří Rákosník: DML-CZ a jiné digitální matematické archívy, MÚ AV ČR
31.03. ( UL610, 13:00hod. ) Pavel Krejčí: O únavě materiálu aneb Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu..., MÚ AV ČR
 
2010
11.11. ( UL610, 13:00hod. ) Gerard Meurant: Solving discrete ill-posed problems with Tikhonov regularization and generalized cross validation,
27.05. ( UL610, 13:00hod. ) Michael Stingl: Material optimisation: towards a multi-scale approach, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg
29.04. ( UL610, 13:00hod. ) Hüseyin Demir: Numerical solution in computational fluid dynamics (CFD), Ondokuz Mayis Üniversitesi, Samsun, Turecko
22.04. ( UL610, 13:00hod. ) Eduard Rohan: Homogenizace porézních prostředí - konvergence oscilujících funkcí na perforovaných oblastech, KMA FAV ZČU
15.04. ( UL610, 13:00hod. ) Miro Rozložník: Numerics of Gram-Schmidt orthogonalization, ÚI AV ČR
08.04. ( UL610, 13:00hod. ) Bernadette Miara: Exact controllability of piezoelectric structures, ESIEE Engineering, France
25.03. ( UL610, 13:00hod. ) Prof. Dr. Bernd Kawohl: Bodies of constant width, or why convex geometry can be of vital importance, Universiteat Koeln, Germany
25.03. ( UP101, 14:30hod. ) René Ernst: Fyzika reaktoru na JE Temelín. Používané monitorovací a výpočetní systémy, ČEZ, JE Temelín
04.03. ( UL610, 13:00hod. ) Luboš Soukup: Bayesovská statistika v geodezii, proč a jak, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 
2009
10.12. ( UL610, 13:00hod. ) Jan Valdman: Modelování a odhady chyb v elastoplasticitě, School of Engineering and Natural Sciences, Univesity of Iceland, Reykjavik
22.10. ( UL610, 13:00hod. ) Igor Bock: Dynamické kontakté úlohy pre von Kármánové dosky, STU Bratislava
15.10. ( UV115, 14:00hod. ) Josef Daněk: Matematické modelování lidských kloubů a jejich náhrad, KMA FAV ZČU
15.10. ( UV115, 13:00hod. ) Marek Brandner: Numerické modelování říčních toků, KMA FAV ZČU
01.10. ( UL610, 13:00hod. ) Petr Vaněk: Rychlé iterační metody v problémech strukturální mechaniky, KMA FAV ZČU
28.05. ( UL610, 13:00hod. ) Alois Kufner: Sobolev a jeho prostory (krátká historie), KMA FAV ZČU
30.04. ( UL610, 13:00hod. ) Aleš Padrta: (Ne)legální aktivity v síti WEBnet, CIV ZČU
12.03. ( UL610, 13:00hod. ) Ladislav Lukšan: Metody vnitřních bodů pro nekonvexní úlohy nelineárního programováni, ÚI AV ČR
05.03. ( UL610, 13:00hod. ) Tomáš Vejchodský: Aposteriorní odhady chyby v metodě konečných prvků - přehled technik, MÚ AV ČR
21.01. ( UP112, 12:00hod. ) Gabriela Holubová: Řešitelnost nelinárních okrajových úloh se skákajícími nelinearitami, KMA FAV ZČU
 
2008
04.12. ( UL610, 13:00hod. ) Lubor Buřič: Úvod do Filippovových dynamických systémů s aplikacemi, VŠCHT Praha
06.11. ( UL610, 13:00hod. ) Václav Kučera: Nespojitá Galerkinova metoda: teorie a praxe, MFF UK
16.10. ( UU108, 13:00hod. ) Roman Čada: Kombinatorika jaderného reaktoru, KMA FAV ZČU
09.10. ( UL610, 13:00hod. ) Milan Kučera: O variačních nerovnicích a bifurkacích, MÚ AV ČR
18.09. ( UL610, 11:00hod. ) Emil Zagar: Geometric interpolation, University of Ljubljana
15.05. ( UL610, 13:00hod. ) Petr Girg: Fredholmova alternativa pro p-laplacián a její důsledky, KMA FAV ZČU
14.02. ( UL610, 13:00hod. ) Alois Kufner: Škály podmínek platnosti některých nerovností, KMA FAV ZČU
23.01. ( UL610, 12:00hod. ) doc. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.: Diferenciální rovnice s nespojitou pravou stranou a jejich aplikace v modelech interagujících populací, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
 
2007
22.11. ( UL610, 13:00hod. ) A. N. Sesekin: Dynamic systems with nonlinear impulse structure, USTU Jekaterinburg
25.10. ( UL610, 13:00hod. ) Bert Juettler: Polynomial Solvers with Superquadratic Convergence, Johannes Kepler University Linz
24.05. ( UL610, 13:00hod. ) Jinřich Bečvář: Zrod teorie matic, MFF UK
17.05. ( UP104, 13:00hod. ) Bohdan Maslowski: Brownův pohyb v matematice, MÚ AV ČR, Praha
10.05. ( UL610, 13:00hod. ) Dalibor Fronček: Magické grafy a sportovní turnaje, University of Minnesota, USA
12.04. ( UL610, 13:30hod. ) Marián Fabian: O variačních principech, zejména těch hladkých, MÚ AV ČR, Praha
12.04. ( UL610, 14:45hod. ) Vlastimil Křivan: Evolučně stabilní strategie popisující prostorové rozložení populací, EÚ AV ČR
29.03. ( UL604, 13:00hod. ) Jindřich Kňourek, Miloš Mulač: Seminář klastrového počítání na KMA, CIV ZČU**** TOTO JE TLUSTÁ ČÁRA ZA PRAVIDELNÝM SEMINÁŘEM KMA ;) ****

Pravidelný seminář KMA běžel s různými přestávkami od roku 1970. Ve svých počátcích měl formu pracovního semináře a bohužel se z těchto dob nedochovalo téměř nic. S tím jak se postupně rozrůstala katedra matematiky vznikla potřeba vytvořit pracovní semináře jednotlivých oddělení. Vznikly tak semináře oddělení diskrétní matematiky, geometrie, geomatiky, numeriky, statistiky a analýzy. V roce 2007 proto bylo ustanoveno kolokvium katedry matematiky (viz výše) jako přirozený doplněk pracovních seminářů našich oddělení.

Pravidelný seminář KMA (1970-2006)

Stránku spravuje: Marek Brandner

ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
Creative Commons License