www.kma.zcu.cz
Kdo kárá vznešenou moudrost matematiky, živí se bludem.
                                                                                                Leonardo da Vinci
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
KATEDRA
PRO UCHAZEČE
LIDÉ
VÝZKUM
STUDIUM
PROJEKTY
KNIHOVNA
POČÍTAČE
AKCE
Kolokvium a semináře
Pořádané konference
Den otevřených dveří
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
KMA interně
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 
Kolokvium a semináře KMA

Kolokvium   |   Analýznický seminář  |   Geomatický seminář  |   Geometrický seminář  |   Kombinatorický seminář  |   Numerický seminář  |   Statistický seminář

Kolokvium katedry matematiky FAV ZČU

2016
26.05. ( UN656, 13:00hod. ) Marie Větrovcová: Vznik středověkého (arabského) kalkulu, KFI FF ZČU
 
2014
20.11. ( UN656, 13:00hod. ) Jochen Merker: Systems of elliptic partial differential inequalities as constraints in infinite-dimensional linear optimization problems, Universität Rostock
10.04. ( UL610, 13:00hod. ) Petr Salač: Tvarová optimalizace procesu chlazení při lisování velké skleněné produkce, KMD FP Technická univerzita Liberec
 
2013
11.12. ( UL610, 15:00hod. ) Stanislav Zivny: The complexity of constraint satisfaction, Oxford University
28.11. ( UL610, 13:00hod. ) Alois Kufner: Integrální nerovnosti s vahami, KMA FAV ZČU
07.11. ( UL610, 14:00hod. ) Petr Kovář: Matematika a Simpsonovi - Jak může souviset matematika a televizní seriál Simpsonovi? Přijďte a uvidíte!, VŠB TUO Ostrava
07.11. ( UL610, 13:00hod. ) Tereza Kovářová: Postupy diskrétní matematiky při losování reálné sportovní soutěže, VŠB TUO Ostrava
31.10. ( UL610, 13:00hod. ) Jan Libich: Má být vzdělání zadarmo? Mezinárodní pohled na financování školství, La Trobe University Melbourne a VŠB TUO Ostrava
06.06. ( UL610, 13:00hod. ) Peter Takáč: A nonvariational Dirichlet problem with the p-Laplacian and a convection term, Universität Rostock
30.05. ( UL610, 13:00hod. ) Ratnasingham Shivaji: Subsolutions: A Journey from Positone to Infinite Semipositone Problems, University of North Carolina at Greensboro
16.05. ( UL610, 13:00hod. ) Petr Stehlík: Výuka matematiky na finských a německých univerzitách, KMA FAV ZČU
 
2012
29.11. ( UL610, 13:00hod. ) Š. Papáček, C. Matonoha: Estimation of in vivo biomolecule mass transport and binding rate parameters from spatio-temporal FRAP images: An inverse ill-posed problem, JČU Nové Hrady, ÚI AV ČR Praha
22.11. ( UL610, 13:00hod. ) Michal Chytil: Pan informatik a dáma informatička - jak vzdělávat informatiky s co nejlepším uplatněním, ÚI AV ČR
15.11. ( UL610, 13:00hod. ) Jakub Šístek: Parallel implementation of Adaptive-Multilevel BDDC method, MÚ AV ČR Praha
08.11. ( UL610, 13:00hod. ) Matan Ziv-Av: Introduction to GAP and its applications in algebraic graph theory, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel
01.11. ( UL610, 13:00hod. ) Ryskul Oinarov: Vyšetřování oscilatorických vlastností semilineární diferenciální rovnice druhého řádu variační metodou, L.N.Gumilov Eurasian National University
04.10. ( UL610, 13:00hod. ) Jiří Šremr: O různých definicích absolutní spojitosti funkce více proměnných, MÚ AV ČR Brno
17.05. ( UL610, 13:00hod. ) Maya Chhetri: Undergraduate math-bio research at the Univeristy of North Carolina at Greensboro, University of North Carolina at Greensboro
16.05. ( UL610, 13:00hod. ) Jan Vondrák: Mayský kalendář, jeho datování a předpovídaný konec světa, ASU AV ČR
03.05. ( UL610, 13:00hod. ) Pavel Winternitz: Symmetry preserving discretization of ordinary differential equations, Université de Montreal
26.04. ( UL610, 13:00hod. ) Moshe Rosenfeld: Teaching mathematics in the US and Vietnam, University of Washington Tacoma
19.04. ( UL610, 13:00hod. ) Guido Sweers: Pitfalls for plate type equations, Univerzita Kolín nad Rýnem
12.04. ( UL610, 14:30hod. ) Jiří Rákosník: Hodnocení vědy v ČR – metody, výstupy a perspektivy, MÚ AV ČR Praha
12.04. ( UL610, 13:00hod. ) Pavel Krejčí: Úvod do matematického modelování paměti materiálu, MÚ AV ČR Praha
09.02. ( UL610, 13:00hod. ) Mohsen Razzaghi: Mathematics Curricula at Mississippi State University and Technical University of Civil Engineering in Bucharest, KMA FAV ZČU
 
2011
08.12. ( UL610, 14:00hod. ) Günter Leugering: Material Design: Concepts, Theory and Simulation, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
08.12. ( UL610, 14:45hod. ) František Seifrt: Numerical modelling and optimization of optical properties for nanostructured materials, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
01.12. ( UL610, 13:00hod. ) Jaroslava Hasnedlová: Numerical simulation of fluid-structure interaction of compressible flow and elastic structure using DGFEM discretization, MFF UK Praha
24.11. ( UL610, 13:00hod. ) John R. Whiteman: Computational Modelling of Some Problems of Elasticity and Viscoelasticity with Applications to Thermoforming Processes, BICOM, Mathematical Sciences, Brunel University
20.10. ( UV115, 13:00hod. ) Miroslav Lávička: Racionalita v geometrickém modelování aneb Je reálné být stále racionální?, KMA FAV ZČU
06.10. ( UL610, 13:00hod. ) Alexander S. Gorobtsov: Struktura učebních plánů a specifika metodiky výuky matematiky v inženýrských oborech Volgogradské státní technické univerzity, VolgGTU
19.05. ( UL610, 13:00hod. ) David Edmunds: Representations of compact operators, University of Sussex
21.04. ( UL610, 13:00hod. ) Michal Křížek: O podmínkách na úhly v metodě konečných prvků, MÚ AV ČR
14.04. ( UL610, 13:00hod. ) Iveta Hnětynková: Inverzní problémy ve zpracování obrazu: Image deblurring II., MFF UK
07.04. ( UL610, 13:00hod. ) Martin Plešinger: Inverzní problémy ve zpracování obrazu: Image deblurring I., ÚI AV ČR
31.03. ( UL610, 14:15hod. ) Jiří Rákosník: DML-CZ a jiné digitální matematické archívy, MÚ AV ČR
31.03. ( UL610, 13:00hod. ) Pavel Krejčí: O únavě materiálu aneb Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu..., MÚ AV ČR
 
2010
11.11. ( UL610, 13:00hod. ) Gerard Meurant: Solving discrete ill-posed problems with Tikhonov regularization and generalized cross validation,
27.05. ( UL610, 13:00hod. ) Michael Stingl: Material optimisation: towards a multi-scale approach, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg
29.04. ( UL610, 13:00hod. ) Hüseyin Demir: Numerical solution in computational fluid dynamics (CFD), Ondokuz Mayis Üniversitesi, Samsun, Turecko
22.04. ( UL610, 13:00hod. ) Eduard Rohan: Homogenizace porézních prostředí - konvergence oscilujících funkcí na perforovaných oblastech, KMA FAV ZČU
15.04. ( UL610, 13:00hod. ) Miro Rozložník: Numerics of Gram-Schmidt orthogonalization, ÚI AV ČR
08.04. ( UL610, 13:00hod. ) Bernadette Miara: Exact controllability of piezoelectric structures, ESIEE Engineering, France
25.03. ( UL610, 13:00hod. ) Prof. Dr. Bernd Kawohl: Bodies of constant width, or why convex geometry can be of vital importance, Universiteat Koeln, Germany
25.03. ( UP101, 14:30hod. ) René Ernst: Fyzika reaktoru na JE Temelín. Používané monitorovací a výpočetní systémy, ČEZ, JE Temelín
04.03. ( UL610, 13:00hod. ) Luboš Soukup: Bayesovská statistika v geodezii, proč a jak, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 
2009
10.12. ( UL610, 13:00hod. ) Jan Valdman: Modelování a odhady chyb v elastoplasticitě, School of Engineering and Natural Sciences, Univesity of Iceland, Reykjavik
22.10. ( UL610, 13:00hod. ) Igor Bock: Dynamické kontakté úlohy pre von Kármánové dosky, STU Bratislava
15.10. ( UV115, 14:00hod. ) Josef Daněk: Matematické modelování lidských kloubů a jejich náhrad, KMA FAV ZČU
15.10. ( UV115, 13:00hod. ) Marek Brandner: Numerické modelování říčních toků, KMA FAV ZČU
01.10. ( UL610, 13:00hod. ) Petr Vaněk: Rychlé iterační metody v problémech strukturální mechaniky, KMA FAV ZČU
28.05. ( UL610, 13:00hod. ) Alois Kufner: Sobolev a jeho prostory (krátká historie), KMA FAV ZČU
30.04. ( UL610, 13:00hod. ) Aleš Padrta: (Ne)legální aktivity v síti WEBnet, CIV ZČU
12.03. ( UL610, 13:00hod. ) Ladislav Lukšan: Metody vnitřních bodů pro nekonvexní úlohy nelineárního programováni, ÚI AV ČR
05.03. ( UL610, 13:00hod. ) Tomáš Vejchodský: Aposteriorní odhady chyby v metodě konečných prvků - přehled technik, MÚ AV ČR
21.01. ( UP112, 12:00hod. ) Gabriela Holubová: Řešitelnost nelinárních okrajových úloh se skákajícími nelinearitami, KMA FAV ZČU
 
2008
04.12. ( UL610, 13:00hod. ) Lubor Buřič: Úvod do Filippovových dynamických systémů s aplikacemi, VŠCHT Praha
06.11. ( UL610, 13:00hod. ) Václav Kučera: Nespojitá Galerkinova metoda: teorie a praxe, MFF UK
16.10. ( UU108, 13:00hod. ) Roman Čada: Kombinatorika jaderného reaktoru, KMA FAV ZČU
09.10. ( UL610, 13:00hod. ) Milan Kučera: O variačních nerovnicích a bifurkacích, MÚ AV ČR
18.09. ( UL610, 11:00hod. ) Emil Zagar: Geometric interpolation, University of Ljubljana
15.05. ( UL610, 13:00hod. ) Petr Girg: Fredholmova alternativa pro p-laplacián a její důsledky, KMA FAV ZČU
14.02. ( UL610, 13:00hod. ) Alois Kufner: Škály podmínek platnosti některých nerovností, KMA FAV ZČU
23.01. ( UL610, 12:00hod. ) doc. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.: Diferenciální rovnice s nespojitou pravou stranou a jejich aplikace v modelech interagujících populací, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
 
2007
22.11. ( UL610, 13:00hod. ) A. N. Sesekin: Dynamic systems with nonlinear impulse structure, USTU Jekaterinburg
25.10. ( UL610, 13:00hod. ) Bert Juettler: Polynomial Solvers with Superquadratic Convergence, Johannes Kepler University Linz
24.05. ( UL610, 13:00hod. ) Jinřich Bečvář: Zrod teorie matic, MFF UK
17.05. ( UP104, 13:00hod. ) Bohdan Maslowski: Brownův pohyb v matematice, MÚ AV ČR, Praha
10.05. ( UL610, 13:00hod. ) Dalibor Fronček: Magické grafy a sportovní turnaje, University of Minnesota, USA
12.04. ( UL610, 13:30hod. ) Marián Fabian: O variačních principech, zejména těch hladkých, MÚ AV ČR, Praha
12.04. ( UL610, 14:45hod. ) Vlastimil Křivan: Evolučně stabilní strategie popisující prostorové rozložení populací, EÚ AV ČR
29.03. ( UL604, 13:00hod. ) Jindřich Kňourek, Miloš Mulač: Seminář klastrového počítání na KMA, CIV ZČU**** TOTO JE TLUSTÁ ČÁRA ZA PRAVIDELNÝM SEMINÁŘEM KMA ;) ****

Pravidelný seminář KMA běžel s různými přestávkami od roku 1970. Ve svých počátcích měl formu pracovního semináře a bohužel se z těchto dob nedochovalo téměř nic. S tím jak se postupně rozrůstala katedra matematiky vznikla potřeba vytvořit pracovní semináře jednotlivých oddělení. Vznikly tak semináře oddělení diskrétní matematiky, geometrie, geomatiky, numeriky, statistiky a analýzy. V roce 2007 proto bylo ustanoveno kolokvium katedry matematiky (viz výše) jako přirozený doplněk pracovních seminářů našich oddělení.

Pravidelný seminář KMA (1970-2006)

Stránku spravuje: Marek Brandner

ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
Creative Commons License