www.kma.zcu.cz
Matematici potřebují k práci jen tužky, papíry a odpadkové koše. Filozofové jen tužky a papíry.
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
KATEDRA
PRO UCHAZEČE
LIDÉ
VÝZKUM
STUDIUM
PROJEKTY
KNIHOVNA
POČÍTAČE
AKCE
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
KMA interně
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 
Projekty

Na KMA řešíme celou řadu vědeckovýzkumně orientovaných projektů. Jejich aktuální přehled najdete na stránce věnované výzkumu. Kromě těchto vědeckých aktivit se také podílíme na řešení prakticky orientovaných a vzdělávacích projektů. Mezi nejvýznamnější z nich patří:
plan4business
SDI - EDU for regional and urban planning
Matematika pro inženýry 21. století
A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice
Plan4All
Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy

Přehled dalších řešených vzdělávacích projektů na KMA

2012-2014
ukončen
plan4business (č. FP7-ICT-2011-SME-DCL 296282)
Zdroje financování: EU
Řešitelé: Ing. Tomáš Mildorf, Ph.D.
2011-2014
ukončen
A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice (č. CZ.1.07/2.4.00/17.0100)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. , J. Pospíšil, V. Čada, O. Čerba, R. Fiala, G. Holubová, P. Nečesal, R. Výrut
2010-2013
ukončen
Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy (č. CZ.1.07/2.2.00/15.0377)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D., Mgr. Radek Výrut , B. Bastl, R. Cibulka, J. Čepička, M. Čepičková, J. Čížek, J. Daněk, M. Friesl, G. Holubová, M. Lávička, S. Míka, M. Míková, P. Nečesal, J. Nejedlý, J. Polák, J. Pospíšil, P. Randa, M. Šebková, Z. Štauberová, P. Tomiczek, S. Tomiczková, T. Ťoupal
2009-2011
ukončen
Plan4all (č. ECP08GEO318007)
Zdroje financování: EU
Řešitelé: Ing. Tomáš Mildorf, Ph.D.
2006-2010
ukončen
Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (CZVDEE) (č. LC06075)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: prof. RNDr. Jan Kodera, CSc. , B. Šedivá
2006-2006
ukončen
Progresivní sběr geoprostorových dat a jejich zpracování (č. F0919/2006/A)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Doc. Ing. Václav Čada, CSc. , P. Novák, K. Jedlička, J. Nejedlý
2005-2005
ukončen
Integrovaný systém geometrického kurikula na Západočeské univerzitě v Plzni (č. F1129/2005/F6d)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D. , M. Lávička, Z. Štauberová
2005-2005
ukončen
Inovace a doplnění studijního programu Geomatika (č. F1001/2005/F1a)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Ing. Karel Jedlička, Ph.D. , O. Čerba
2004-2004
ukončen
Modernizace a počítačová podpora výuky předmětů diskrétní matematiky na FAV (č. F1336/2004/F6)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. , J. Brousek, L. Tesková
2004-2004
ukončen
Strukturální a obsahová inovace studia geometrie na FPE ZČU (č. F1330/2004/Ba)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. , S. Tomiczková
2004-2004
ukončen
Multifunkční učebna počítačového modelování a GIS (č. F1329/2004/A)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc. , M. Brandner, V. Čada
2004-2004
ukončen
Metoda inverzní Radonovy transformace pomocí filtrace digitálních dat (č. F1354/2004/G6)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Ing. Vít Vlček, Ph.D. , S. Míka
2004-2004
ukončen
Fond rozvoje - TO G6 (č. F1353/2004/G6)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Mgr. Jan Bláha
2003-2003
ukončen
Studium a výzkum v oblasti lokálních strukturálních vlastností grafů (č. F2291/2003)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: RNDr. Přemysl Holub, Ph.D. , Z. Ryjáček
2003-2003
ukončen
Numerická simulace dvoufázového proudění páry v energetických zařízréních (č. F2293/2003)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Ing. Roman Vaibar , S. Míka, J. Nejedlý
2003-2003
ukončen
Hypertextové materiály k finanční matematice (č. F2301/2003)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Mgr. Michal Friesl, Ph.D. , J. Reif, B. Šedivá
2003-2003
ukončen
Thomassenova hypotéza a její ekvivalentní formulace (č. F2292/2003)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Ing. Roman Kužel, Ph.D. , Z. Ryjáček
2003-2003
ukončen
Modernizace výuky matematické analýzy (č. F2304/2003)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: RNDr. Petr Tomiczek, CSc. , P. Drábek, P. Girg
2003-2003
ukončen
Aplikace Gröbnerových bází ideálu v geometrii a robotice (č. F2289/2003)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Doc. Ing. Bohumír Bastl, Ph.D. , F. Ježek
2003-2003
ukončen
Multimediální podpora kombinovaného studia oboru GEOMATIKA (č. F2294/2003)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Doc. Ing. Václav Čada, CSc. , O. Čerba, K. Jedlička
2002-2002
ukončen
Studium nelineárních počátečně okrajových úloh modelů visutých mostů (č. F971/02/G4)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Ing. Aleš Matas, Ph.D. , P. Nečesal
2002-2002
ukončen
Rozšíření pracovních možností digitalizačního pracoviště (č. F979/02/A)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. Ing. Sova František, CSc. , F. Ježek, S. Tomiczková
2002-2002
ukončen
Přednáškový pobyt na KMA FAV v Plzni (č. F964/02/F4)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
2002-2002
ukončen
Numerické modelování dynamických procesů v přírodních vědách (č. F972/02/G4)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Doc. RNDr. Josef Polák, CSc.
2001-2003
ukončen
Numerické simulace proudění páry v energetických zařízeních (č. GA101/01/0938)
Zdroje financování: Grantová agentura České republiky
Řešitelé: Felcman, Šťastný, S. Míka
2001-2001
ukončen
Nový navazující studijní program Aplikované vědy a informatika (č. F915/2001)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: RNDr. Libuše Tesková, CSc.
2001-2001
ukončen
Aplikace jako důležitý zdroj inovací matematiky v inženýrském studiu (č. F914/2001)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Doc. RNDr. Josef Polák, CSc.
2001-2001
ukončen
Sestava RTK-GPS pro praktickou výuku studentů na oboru Geomatika (č. F923/2001)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
2000-2004
ukončen
Institut teoretické informatiky - Centrum mladé vědy (č. LN00A056)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR, Západočeská univerzita v Plzni
Řešitelé: Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. , Z. Ryjáček
2000-2002
ukončen
Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace (č. 201/00/0376)
Zdroje financování: Grantová agentura České republiky
Řešitelé: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. , P. Drábek
2000-2000
ukončen
Multimediální podpora rozvoje kreativního a geometrického myšlení (č. F449)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D. , F. Ježek, Jana Pradlová
2000-2000
ukončen
Tvůrčí činnost studentů zaměření matematické inženýrství (č. F455)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: RNDr. Milena Šebková , R. Čada
2000-2000
ukončen
Digitalizační pracovní zaměření na modelování a NC programování složitých ploch (č. F479)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Prof. Ing. Sova František, CSc. , F. Ježek
1999-1999
ukončen
Přístrojové zajištění praktické výuky v oboru geomatika na Západočeské univerzitě (č. F312)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
1999-1999
ukončen
Vědecká práce studentů matematického zaměření (č. F239)
Zdroje financování: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Řešitelé: Doc. RNDr. Jiří Reif, CSc.
1998-2000
ukončen
Využití a podpora superpočítačových technologií - projekt Lyra (č. LB98246)
Zdroje financování:
Řešitelé: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
1997-2000
ukončen
Centrum aplikované matematiky (č. VS97156)
Zdroje financování:
Řešitelé: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
1997-1999
ukončen
Globální vlastnosti lokálně charakterizovaných tříd grafů (č. 201/97/0407)
Zdroje financování: Grantová agentura České republiky
Řešitelé: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
1997-1999
ukončen
Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh (č. 201/97/0395)
Zdroje financování: Grantová agentura České republiky
Řešitelé: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
Stránku spravuje: Miloš Vaľko

ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
Creative Commons License