www.kma.zcu.cz
Na KMA se naštěstí pětky nedávají!
                                                                Lukáš Bartoň (absolvent FST)
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
Seminářovník
Plakátovník
KATEDRA
Historie katedry
Online kamery
Kontakt
PRO UCHAZEČE
Informační brožura
Den otevřených dveří
Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium
Předzápis
LIDÉ
Abecední seznam
Foto seznam
Doktorandi
KMA od 1954
VÝZKUM
Působení v zahraničí
Spolupráce s praxí
Výzkumný záměr
Institut ITI
WebMATH
Centrum CAM
Aplikované výsledky
STUDIUM
Konzultační hodiny
Diskuzní fóra
Předměty
Předzápis
Mobility
Závěrečné práce
Závěrečné zkoušky
PROJEKTY
KNIHOVNA
Skripta (plné verze)
Studijní texty
Závěrečné práce
Různé
POČÍTAČE
Hardware
Software
WWW servery
e - konference
AKCE
Kolokvium a semináře
Pořádané konference
Den otevřených dveří
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
Matematici v ČR
Loga na mobil
Leonardo
KMA interně
Odkazování na KMA
WWW server
Loga a tiskopisy
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 
Mobility, aneb zahraniční pobyty

Na této stránce naleznete aktuální informace o nabízených zahraničních pobytech nabízených katedrou matematiky. Kompletní nabídku zahraničních pobytů včetně všech potřebných informací hledejte na stránkách Zahraničních vztahů.

Incoming students, please read here.


Dodatečná fakultní stipendia

Ke všem mobilitám je možné žádat o dodatečné fakultní stipendium. V žádosti postupujte dle instrukcí v uvedeném dokumentu, resp. v přiloženém EXCELovském sešitu Mobility stipendia 2014.xls.


Free-Movers

2014-12-05: Bylo vypsáno výběrové řízení na Free-Movers mobility 2015, viz též informace na konci stránky.

Podrobné informace o programu Free-Movers jsou k dispozici na stránkách Zahraničních vztahů a na stránkách FAV. V programu Free-Movers mají studenti možnost v kalednářním roce 2014 získat stipendium ve výši až 10 nebo 15 tisíc korun podle cílové destinace. Student si veškerou administraci spojednou s přijetím a studijním pobytem na zahraniční instituci zařizuje sám.

Možnosti studijních pobytů Free-Movers:

 1. Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci včetně doložení absolvovaných výsledků studia (Transcript of Records), v případě zemí s ECTS systémem doložením splnění min. 20 ECTS kreditů, u zemí bez ECTS min. 4 předměty za semestr.
 2. Zpracování podkladů pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně. Přihlášku musí navíc potvrdit též vedoucí závěrečné práce.
 3. Jazykový či jiný odborný kurz s min. rozsahem 15 hodin týdně, např. intenzivní letní/zimní škola matematiky apod.
Ve všech případech přihlášku potvrzuje garant oboru.

Základní podmínky programu Free-Movers:

 • Minimální délka výjezdu je ve šech případech 30 dní, kratší výjezdy nebudou akceptovány.
 • Vyjíždět mohou studenti prezenčního studia bak., mag., doktorských studijních programů.
 • Studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU.
 • Délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží.
 • Pobyt studentům nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů (především Erasmus).

Podrobnosti k přihlášce včetně termínů najdete na konci této stránky.


ERASMUS+

2014-11-24: Bylo vypsáno výběrové řízení na Erasmus+ mobility 2015/16, viz též informace na konci stránky.

Podrobné informace o programu ERASMUS+ jsou k dispozici na stránkách Zahraničních vztahů a na stránkách FAV. Seznam institucí, se kterými má katedra matematiky podepsané inter-institucionální dohody jsou uvedeny níže. U každé instituce a u každé mobility
student mobility for studies (SMS): studentská mobilita, 3-12 měsíců, min. 20 ECTS kreditů (doporučeno 30),
student mobility for traineeships (SMT): studentské stáže, 3-12 měsíců,
stuff mobility for teaching (STA): učitelské mobilita, 1-8 týdnů, min. 8h výuky/týden,
stuff mobility for training (STT): školení pro zaměstnance, 1-6 týdnů,
je vždy uveden maximální počet lidí, kteří v jednom akademickém roce mohou vycestovat a případně na jak maximálně dlouho dobu (např. "3 students 30 months" znamená, že mohou vycestovat až tři studenti, každý buď na jeden nebo na dva semestry).

Do konkurzu o danou mobilitu na jeden semestr nebo na celý rok se mohou přihlásit studenti FAV téměř všech oborů!

Podrobnosti k přihlášce včetně termínů najdete na konci této stránky.


AT.WIEN02: Technische Universität Wien, Fakultät für Mathematik und Geoinformation, Wien, Austria.
subject area (ISCED 2011): 4 Science, Mathematics and Computing
student mobility for studies (SMS): 3 students, 30 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): 2-10 days
agreement valid: NEW 2014/15 - 2020/21NEW
D.ERLANGE01: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Naturwissenschaftlichen Fakultät, Department Mathematik, Erlangen, Germany.
subject area (ISCED 2011): 461 Mathematics
student mobility for studies (SMS): 2 students, 20 months
student mobility for traineeships (SMT): n/a
stuff mobility for teaching (STA): 1 person, 2-10 days
stuff mobility for training (STT): n/a
agreement valid: NEW 2014/15 - 2020/21D.MUNCHEN06: Hochschule München, Fakultät für Informatik und Mathematik, Munich, Germany.
subject area (ISCED 2011): 4 Science, Mathematics and Computing
student mobility for studies (SMS): 8 students, 80 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): 2-10 days
agreement valid: PENDING 2014/15 - 2020/21D.ROSTOCK01: Universität Rostock, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik, Rostock, Germany.
subject area (ISCED 2011): 461/462 Mathematics/Statistics
student mobility for studies (SMS): 3 students, 30 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): 2-10 days
agreement valid: NEW 2014/15 - 2020/21
Useful info: term dates


NEW
D.STRALSU01: Fachhochschule Stralsund, Fachbereich Wirtschaft, Business Intelligence und Statistik, Stralsund, Germany.
subject area (ISCED 2011): 46 Mathematics and Statistics
student mobility for studies (SMS): 2 students, 20 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): 2-10 days
agreement valid: NEW 2014/15 - 2020/21E.SALAMAN02: Universidad de Salamance, Departamento de Matemáticas, Salamanca, Spain.
subject area (ISCED 2011): 4 Science, Mathematics and Computing
student mobility for studies (SMS): 2 students, 2 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): n/a
agreement valid: NEW 2014/15 - 2020/21NEW
E.LA-CORU01: Universidade da Coruna , Facultade de Informática da Coruna, Departamento de Computacion y Departamento de Matemáticas, A Coruna, Spain.
subject area (ISCED 2011): 461 Mathematics, 48 Computing
student mobility for studies (SMS): 3 students, 30 months
student mobility for traineeships (SMT): n/a
stuff mobility for teaching (STA): 2 persons 2-5 days
stuff mobility for training (STT): n/a
agreement valid: NEW 2014/15 - 2020/21FR.LIMOGES01: Université de Limoges, Faculté des sciences et techniques, Limoges, France.
subject area (ISCED 2011): 4 Science, Mathematics and Computing
student mobility for studies (SMS): 6 students, 60 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): 2-10 days
agreement valid: PENDING 2014/15 - 2020/21HU.MISKOLC01: Miskolci Egyetem, Faculty of Mechanical Engineering and Informatics, Miskolc-Egyetemváros, Hungary.
subject area (ISCED 2011): 4 Science, Mathematics and Computing; 5 Engineering, manufacturing and construction
student mobility for studies (SMS): 3 students, 30 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): 2-10 days
agreement valid: PENDING 2014/15 - 2020/21I.MILANO16: Universita degli Studi di Milano-Bicocca, Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali, Milano, Italy.
subject area (ISCED 2011): 461 Mathematics
student mobility for studies (SMS): 2 students, 20 months
student mobility for traineeships (SMT): n/a
stuff mobility for teaching (STA): 2 persons
stuff mobility for training (STT): n/a
agreement valid: NEW 2014/15 - 2020/21NO.TRONDHE01: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim, Norsko.
Department of Mathematical Sciences and Department of Geography:
subject area (ISCED 2011): 4 Science, Mathematics and Computing
student mobility for studies (SMS): 5 students, 50 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): 2-10 days
agreement valid: PENDING 2014/15 - 2020/21PL.WARSZAW02: Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Warszawa, Poland.
subject area (ISCED 2011): 4 Science, Mathematics and Computing
student mobility for studies (SMS): 2 students, 20 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): 2-10 days
agreement valid: NEW 2014/15 - 2020/21SI.LJUBLJA01: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, Slovenia.
subject area (ISCED 2011): 4 Science, Mathematics and Computing
student mobility for studies (SMS): 2 students, 20 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): 2-10 days
agreement valid: NEW 2014/15 - 2020/21SK.BRATISL01: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Bratislava, Slovakia.
subject area (ISCED 2011): 4 Science, Mathematics and Computing
student mobility for studies (SMS): 5 students, 50 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): 2-10 days
agreement valid: NEW 2014/15 - 2020/21TR.ESKISEH01: Anadolu Üniversitesi, Science Faculty, Eskisehir, Turkey.
subject area (ISCED 2011): 4 Science, Mathematics and Computing
student mobility for studies (SMS): 3 students, 30 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): 2-10 days
agreement valid: NEW 2014/15 - 2015/16TR.SAMSUN01: Ondokuz Mayis Üniversitesi, Faculty of Science and Art, Samsun, Turkey.
subject area (ISCED 2011): 4 Science, Mathematics and Computing
student mobility for studies (SMS): 3 students, 30 months
student mobility for traineeships (SMT): only by individual agreement
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): 2-10 days
agreement valid: PENDING 2014/15 - 2015/16UK.UXBRIDG01: Brunel University, Department of Mathematical Sciences, Uxbridge (Greater London), Middlesex, Anglie.
subject area (ISCED 2011): 4 Science, Mathematics and Computing
student mobility for studies (SMS): NEW n/a
student mobility for traineeships (SMT): n/a
stuff mobility for teaching (STA): 2-10 days
stuff mobility for training (STT): n/a
agreement valid: PENDING 2014/15

 • Undergraduate courses rámcově odpovídají našim bakalářským oborům, MSc/Master courses pak navazujícím magisterským oborům.
 • Náše "předměty" odpovídají jejich "modules". Na webu jsou většinou k dispozici pouze obecné informace, podrobnější sylaby některých modulů jsou k dispozici u Ing. Pospíšila.
 • Seznam undergraduate courses a MSc courses.
 • Informace pro studenty zde: deadline pro doručení všech dokumentů do Brunelu: cca duben 2014,Přihláška do konkurzu na mobility Free-Movers a ERASMUS

Student mobility for studies (SMS):

Na sekretariát KMA je potřeba odevzdat následující:
 • formulář Přihláška Erasmus, resp. formulář Přihláška Free-Movers (oficiciální formuláře ZV),
 • formulář Přihláška do konkurzu mobility na KMA [PDF], který (včetně příloh) obsahuje:
  • Vaše jméno, příjmení, osobní číslo, studijní obor.
  • Jméno instituce, počet měsíců, kdy byste chtěli přesně vycestovat (semestr u nás/na zahraniční univerzitě), případně je možné uvést i více škol (u ERASMu se uvádějí pouze univerzity, se kterými máme uzavřenou bilaterální dohodu, viz výše), pokud chcete být automaticky zařazeni do konkurzu i k další instituci v případě neúspěchu u Vaší první jmenované školy.
  • Odpovídající studijní obor na přijímající instituci, seznam předmětů, které byste tam chtěli absolvovat včetně českých ekvivalentů, jsou-li (měli byste si vybírat předměty, které máte ve svém studijním plánu uvedeny jako Ačkové, příp. Bčkové. Cokoliv jiného (tj. např. předměty, které se u nás vůbe neučí) Vám může být uznáno pouze jako C.
  • Váš strukturovaný životopis v českém i cizím jazyce nejlépe ve formátu europass.
  • Buď přímo v životopise nebo v příloze byste měli uvést své jazykové znalosti a informaci o tom, jak jste uvedených znalostí dosáhli (jakou máte zkoušku z jazyka), dále téma bakalářské/diplomové práce (i v případě, že ji ještě nemáte hotovou) a kdo ji vedl (resp. povede), seznam předmětů, které jste u nás absolvovali v cizím jazyce, apod.
  • Na zvýšení šancí při výběru doporučuji uvést např. Vaše účasti v odborných soutěžích, Vaše ocenění, činnosti pro katedru, fakultu, univerzitu, včetně jména zaměstnanců, kteří by to byli schopni potvrdit, apod.
  • Krátké zdůvodnění, proč chcete část studia v zahraničí absolvovat (a proč na zvolené instituci).
A to v termínu:
 • do 17.1.2014 do 12:00 - pro mobilitu ERASMUS ZS 2014/15
 • do 17.2.2014 do 12:00 - pro mobilitu Free-Movers 2014 (zejména zimní semestr 2014/15)
 • do 7.4.2014 do 12:00 - dodatečné výběrové řízení pro mobilitu ERASMUS 2014/15
 • NOVĚ do 15.12.2014 do 12:00 - pro mobilitu Free-Movers 2015 (zejména letní semestr 2014/15)
 • NOVĚ do 9.2.2015 do 12:00 - pro mobilitu Erasmus+ 2015 (zejména ZS 2015/16)
Pokud budete vybráni se dozvíte obratem a cca do týdne musíte svoji účast závazně potvrdit a vyplněnou přihlášku pak se všemi podpisy odevzdat na zahraniční vztahy (viz informace pro vybrané studenty).

Důležité upozornění: o finančních prostředcích určených na Free-Movers rozhoduje MŠMT při schvalování institucionárního rozvojového plánu na přelomu ledna a února. O prostředcích na ERASMUS mobility studentů rozhoduje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) většinou někdy v červenci. Do rozhodnutí nelze studentům na 100% zaručit přidělení finančních prostředků.

Stuff mobility for teaching (STA):

Výběr uchazečů o ERASMUS+ učitelskou mobilitu také podléhá výběrovému řízení, do kterého je možné se přihlásit koordinátorovi mobilit stručnou zprávou (jméno, destinace, termín) a to v termínu:

 • do 18.1.2013 do 12:00 - pro mobilitu ERASMUS 2013/14
 • do 17.1.2014 do 12:00 - pro mobilitu ERASMUS 2014/15
 • NOVĚ do 23.2.2015 do 12:00 - pro mobilitu ERASMUS 2015/16
Při (fakultním) výběru bude kladen důraz na domluvenou existující spolupráci v rámci podepsaných bilaterálních dohod.

Stuff mobility for training (STT):

ERASMUS mobilita "školení zamestnanců" není na akademický rok 2011/12 zaměstnancům ZČU k dispozici.

Výběr uchazečů o tuto mobilitu od roku 2014 nepodléhá striktně výběrovému řízení, je možné se (zatím) přihlásit kdykoliv.

Stránku spravuje: Jan Pospíšil
ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
Creative Commons License