www.kma.zcu.cz
Tvrdím však, že v každé jednotlivé nauce o přírodě lze najít jen tolik skutečné vědy, kolik je v ní matematiky.
                                                                                                                                                                   Immanuel Kant
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
Seminářovník
Plakátovník
KATEDRA
Historie katedry
Online kamery
Kontakt
PRO UCHAZEČE
Informační brožura
Den otevřených dveří
Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium
Předzápis
LIDÉ
Abecední seznam
Foto seznam
Doktorandi
KMA od 1954
VÝZKUM
Působení v zahraničí
Spolupráce s praxí
Výzkumný záměr
Institut ITI
WebMATH
Centrum CAM
Aplikované výsledky
STUDIUM
Konzultační hodiny
Diskuzní fóra
Předměty
Předzápis
Mobility
Závěrečné práce
Závěrečné zkoušky
PROJEKTY
KNIHOVNA
Skripta (plné verze)
Studijní texty
Závěrečné práce
Různé
POČÍTAČE
Hardware
Software
WWW servery
e - konference
AKCE
Kolokvium a semináře
Pořádané konference
Den otevřených dveří
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
Matematici v ČR
Loga na mobil
Leonardo
KMA interně
Odkazování na KMA
WWW server
Loga a tiskopisy
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 
Spolupráce KMA s externími subjekty

 • Škoda JS, Plzeň (R. Čada)
  V rámci spolupráce se Škodou JS, Plzeň byl uskutečněn další vývoj systému Athena pro optimalizaci palivových vsázek na jaderných elektrárnách a provedeno jeho nasazení pro optimalizaci palivových vsázek na jaderné elektrárně Dukovany.

 • SVT ČSAD Praha (R. Čada)
  V rámci spolupráce se SVT ČSAD Praha a ProboTrans Beroun a Hořovice byl započat vývoj systému pro optimalizaci nasazování řidičů a autobusů na linky a byl proveden modelový výpočet pro oblast s linkami zajišťovanými firmou ProboTrans Hořovice (Beroun).

 • Škoda jaderné strojírenství a.s (R. Kužel)
  Pokračování ve vývoji 3D sw řešiče pro určení důležitých fyzikálních parametrů palivové vsázky jaderného reaktoru. Vyvíjená výpočetní metoda je založena na difuzním modelu neutronového toku a konformním zobrazení.

 • ARCDATA Praha s.r.o
  Spolupráce v oblasti VaV, především modelování bází geoprostorových dat na úrovni pozemkového datového modelu.

 • GEODIS BRNO s.r.o.,
  Budování a provoz GNSS referenční stanice PLZE, stanice poskytuje data mj. i do sítě TopNET

 • GEOREAL s.r.o.,
  Spolupráce v oblasti digitální fotogrammetrie a prostorových datových bází

 • GEPRO s.r.o.
  Beta testování software Kokeš a MISYS

 • T-MAPY s.r.o.
  Spojování topografické databáze ZABAGED a ATKIS - přeshraniční spolupráce.

 • SIT magistrátu města Plzně
  Budování webu "Staré mapy města Plzně"

 • Zeměměřický úřad, Praha a Pardubice (dokument dosud neverejny ve stadiu meziresortniho projednavani).
  Tvorba koncepce leteckého laserového snimani uzemi České republiky (doc. Šíma)

 • Zeměměřický úřad Praha a Pardubice, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Dobruška
  Ověření přesnosti digitálních modelů reliéfu území ČR (vojenského DMR 3 a civilního DMR ZABAGED - zdokonalený). (Doc. Šíma, Ing. Fiala, Ing. Vichrová)

 • ŠKODA, JS a.s.
  Statistická analýza termočlánkových signálů na EDU.

 • Plzeňské městské dopravní podniky a.s.
  Modely rentability vozového parku PmDP, a.s., stanovení doby ekonomického života.

 • ČEPS, a.s.
  Analýza různých strategií údržby (ekonomický pohled), úkol MPO 2A - 2TP1/051 s názvem "Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrických sítí".

 • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni a státní zámek Kozel
  Vývoj řešení pro prostorovou evidenci památkově chráněného majetku

 • Help service - remote sensing, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Czech Center for Science and Society
  Řešení projektů týkajících se harmonizace geoprostorových dat

 • Wirelessinfo, Help service - remote sensing, Czech Center for Science and Society
  vývoj aplikací na vizualizaci senzorových dat

 • Ginger Alliance, s.r.o. (T. Kaiser)
  Třetí ročník mezinárodní konference XMLPrague, pořádané ITI a společností Ginger Alliance. Na programu dvoudenní konference bylo 10 přednášek na témata související se zpracováním jazyka XML (mezi zvanými přednášejícími byli např. Norman Walsh, Uche Ogbuji nebo Erik Bruchez). Letošního ročníku se zúčastnilo asi 80 posluchačů.
 • Stránku spravují: Marek Brandner a Jan Čepička
  ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
  Creative Commons License