www.kma.zcu.cz
Není Fučík jako Fučík...
                                              Gabriela Holubová
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
Seminářovník
Plakátovník
KATEDRA
Historie katedry
Online kamery
Kontakt
PRO UCHAZEČE
Informační brožura
Den otevřených dveří
Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium
Předzápis
LIDÉ
Abecední seznam
Foto seznam
Doktorandi
KMA od 1954
VÝZKUM
Působení v zahraničí
Spolupráce s praxí
Výzkumný záměr
Institut ITI
WebMATH
Centrum CAM
Aplikované výsledky
STUDIUM
Konzultační hodiny
Diskuzní fóra
Předměty
Předzápis
Mobility
Závěrečné práce
Závěrečné zkoušky
PROJEKTY
KNIHOVNA
Skripta (plné verze)
Studijní texty
Závěrečné práce
Různé
POČÍTAČE
Hardware
Software
WWW servery
e - konference
AKCE
Kolokvium a semináře
Pořádané konference
Den otevřených dveří
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
Matematici v ČR
Loga na mobil
Leonardo
KMA interně
Odkazování na KMA
WWW server
Loga a tiskopisy
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 

Stránku spravují: Josef Daněk, Radek Fiala, Michal Friesl, Gabriela Holubová, Roman Kužel, Světlana Tomiczková a Jan Pospíšil
Aktuality 2014

14.01.   Do naší knihovny přibudla nová položka. Autorem je prof. Milan Kučera a skripta nesou název Diferenciální rovnice v biologii II.


Aktuality 2013

02.09.  
medal
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
s radostí Vám oznamuji, že předseda Akademie věd ČR Zdeněk Drahoš udělil

Pavlu Drábkovi

čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách.


Tisková zpráva zde.
04.02.   Ve dnech 11. - 15. června 2013 pořádá Warsaw Center of Mathematics and Computer Science (Univeristy of Warsaw) společně s naší katedrou matematiky konferenci Nonlinearities 2013. Konference je zaměřena na problémy funkcionální analýzy, pravděpodobnosti, parciálních diferenciálních rovnic a variační problémy.
(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)


Aktuality 2012

30.08.   Kolega Tomáš Svatoň dnes úspěšně obhájil disertační práci s názvem "Mixed methods in problems of finite elasticity with large distortions". Blahopřejeme.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)


Aktuality 2011

01.07.   Naše kolegyně Hana Kopincová dnes úspěšně obhájila disertační práci s názvem Adaptivní metody konečných objemů pro zákony zachování mechaniky tekutin. Blahopřejeme.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
27.05.   Ve dnech 25.-27.5.2011 se na půdě Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem konalo závěrečné kolo SVOČ v matematice 2011. V kategorii S3+S4 - Pravděpodobnost, statistika a finanční matematika se na prvním místě umístila Šárka Kotalíková, naše studentka navazujícího magisterského oboru Matematika. Blahopřejeme. Diplomovou práci Odhady parametrů ve stochastických diferenciálních rovnicích, jejíž výsledky na soutěži SVOČ studentka prezentovala, odborně vedl BoMas. Více informací o soutěži SVOČ v matematice lze najít na stránkách organizátora zde.
(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
03.05.  
Dnes bylo na katedře matematiky zahájeno řešení tříletého projektu A-Math-Net - Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice. Projekt č. CZ.1.07/2.4.00/17.0100 je financován z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2.4 Partnerství a sítě. Hlavním řešitelem VUT v Brně, dalšími řešiteli jsou Masarykova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita a Matematický ústav AV ČR. Koordinánorem aktivit na ZČU je náš kolega Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.. Těžištěm projektu je prohloubení vzájemné koordinace činností, vytvoření nových vazeb pro přenos informací ze vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí do praxe a efektivní aplikování matematických metod. Realizace těchto aktivit bude podpořena studijními pobyty a stážemi studentů a vědecko-výzkumných pracovníků v partnerských institucích, odbornými semináři a workshopy, vytvořením projektové kanceláře pro aplikace matematiky a interaktivní komunikační platformy orientované na spolupráci při řešení projektů a koordinaci studentských prací.
01.04.   Ve čtvrtek 31.3.2011 proběhl již 21. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěch Jarník International Mathematics Competition, kterého se ve dvou soutěžních kategoriích zúčastnilo celkem 146 studentů ze 40 univerzit (16 zemí a 3 kontinentů). V kategorii II (studenti navazujícího magisterského studia) nás reprezentovali studenti oboru Matematika pan Radim Hošek a slečna Yulia Tigay. Oba studenti v silné mezinárodní konkurenci obstáli se ctí, přičemž pan Hošek ziskem 10 bodů (ze 40 možných) a umístěním na celkovém 35. místě (ze 79) předvedl druhý nejlepší český výkon ve své kategorii. Blahopřejeme. Členem meziánordní poroty a hodnotící komise byl náš kolega Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. Více informací viz též stránky soutěže vjimc.osu.cz.
(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)


Aktuality 2010

01.10.   Dnes bylo na katedře matematiky zahájeno řešení tříletého projektu MMM - Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy. Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0377 je financován z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Hlavní řešitelkou je naše kolegyně RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.. Základní cíle projektu jsou:
 • inovace struktury základních a nadstavbových matematických předmětů vyučovaných katedrou matematiky,
 • inovace studijních materiálů a podpor, vytvoření databáze materiálů umožňující studentům volbu rychlosti a intenzity studia,
 • navázání a rozvinutí partnerských vazeb s kolegy ze středních škol a dalších vysokých škol v regionu,
 • přispět k popularizaci a propagaci matematických principů a metod a prostřednictvím jednoduchých aplikačních a motivačních příkladů.
29.07.   Dnes byla u příležitosti famózního a dlouho očekávaného odhalení kašen na plzeňském náměstí vyhlášena jména žen, které zaujaly čestné místo v galerii významných žen Plzně a Plzeňska. Mezi Plzeňské ikony se zařadila i naše kolegyně a vedoucí oddělení matematické analýzy Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.. Blahopřejeme. Více informací viz též zpráva na stránkách www.plzenskeikony.eu.
(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
13.05.   Dnes byla v prostorách Knihovny Akademie věd ČR předána již počtvrté tři Stipendia L'Oréal Pro ženy ve vědě. Z celkového počtu 52 přihlášených vědkyň byla mezi tři nejlepší vybrána i naše kolegyně a vedoucí oddělení matematické analýzy Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.. Blahopřejeme. Stipendia tvoří součást mezinárodního programu For Women In Science na podporu žen pracujících ve vědě. Více informací viz též zpráva na stránkách www.prozenyvevede.cz.
(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
30.04.   Prezident republiky Václav Klaus dnes jmenoval na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol šedesát osm nových profesorů. Mezi jmenovanými byl i člen oddělení matematické analýzy, nyní BoMas, který byl jmenovám profesorem v oboru matematika - pravděpodobnost a matematická statistika na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze. Blahopřejeme. Více informací též zpdáva na stránkách prezidentské kanceláře.
(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
26.02.   KMA na Facebooku a Twitteru! KMA jde s dobou a založila si stránku na Facebooku http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Katedra-matematiky-ZCU/350190763898 a Twitteru http://twitter.com/KMAsince1954 Obsah budeme postupně doplňovat, už teď můžete například okomentovat fotky z letošního DoD ;)


Aktuality 2009

18.12.   16. ročník soutěže o cenu prof. Babušky
Diplomová práce Ing. Milana Hanuše získala 2. místo v 16. ročníku soutěže o cenu prof. Babušky. Gratulujeme.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
17.12.   Za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za r. 2009 dnes předala ministryně školství nejvyšší resortní ocenění třem předním českým vědcům. Jedním z nich je i vedoucí KMA a člen oddělení matematické analýzy Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. Blahopřejeme. Více informací též zpdáva na stránkách MŠMT.
(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
16.11.   Na slavnostním galavečeru v prostorách VŠE byli dnes oznámeni vítězní laureáti 8. ročníku Česká hlava 2009. Mezi oceněnými je také náš student navazujícího magisterského oboru Matematické inženýrství Milan Hanuš, který získal cenu za práci Numerical Modeling of Neutron Transport (Numerický model neutronového transportu). Více informací viz též zpráva na stránkách www.ceskahlava.cz
29.10.   Kolega Jiří Egermaier dnes úspěšně obhájil disertační práci s názvem Adaptivní metody konečných objemů pro zákony zachování mechaniky tekutin (autoreferát). Blahopřejeme.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
22.10.   Na včerejším zasedání Vědecké rady FAV úspěšně obhájili své habilitační práce kolegové Marek Brandner a Josef Daněk. Gratulujeme.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
08.10.   Stejně jako v předchozích letech bude probíhat série pracovních seminářů Oddělení numerických metod, a to vždy ve středu od 13:00. První ze série seminářů přednese Petr Vaněk dne 4.11.2009 v UL-610 na téma, kterému se v minulosti věnoval, tj. metoda multigridu.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
15.05.   V rámci akce Scientific Computing Day na Hochschule München přestavil kolega Pospíšil nově akreditovaný obor Matematické výpočty a modelování a prezentoval činnost naší katedry a fakulty. Prezentace je k dispozici zde.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
18.03.   Plzeň olympijská. Ve dnech 22.-27. března 2009 organizuje katedra matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, jako jeden z hlavních pořadatelů, celostátní kolo 58. ročníku Matematické olympiády (MO). Kompletní tisková zpráva je k dispozici na stránkách vztahů k veřejnosti.
08.03.   Kolega Jakub Slovan dnes úspěšně obhájil disertační práci s názvem "Stefanova úloha s kinetickou podmínkou na pohyblivé hranici" ( autoreferát , disertační práce).
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
24.02.   V dnech od 24.2. do 23.3.2009 bude hostem KMA (oddělení diskrétni matematiky) Dr. Kiyoshi Yoshimoto z Nihon University, Tokyo, Japonsko
(Aktualita ze serveru oddělení diskrétní matematiky)
19.02.   V rámci pozvání na celostátní konferenci IT & Management dnes kolega Pospíšil přednesl příspěvek s názvem Matematika a management, kde prezentoval nově akreditovaný obor a fakultní plány v operačním programu VaVpI. Prezentace je k dispozici zde.
(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
19.02.   KMA v médiích: "Proděkanka fakulty aplikovaných věd, matematička Libuše Tesková, patří k nejuznávanějším odborníkům v tuzemsku. To, že by byla ve vědecké pozici jako žena znevýhodněna, nepřipouští." Celý článek s názvem Rodina a věda, náročná kombinace dnes otiskla MF Dnes.
29.01.   V pátek 29.1.2009 v 10:30 bude Jakub Teska na KMA obhajovat svou (již druhou ;) ) disertační práci.
(Aktualita ze serveru oddělení diskrétní matematiky)
28.01.   V dnech od 28.1. do 29.1.2009 bude hostem KMA (oddělení diskrétni matematiky) prof. Evelyne Flandrin z Université Paris-Sud, Francie.
(Aktualita ze serveru oddělení diskrétní matematiky)
21.01.   Dnes se konalo zasedání Vědecké rady FAV. Prvním bodem na programu bylo habilitační řízení kolegyně Ing. Holubové, která vystoupila s přednáškou na téma Řešitelnost úloh se skákajícími nelinearitami: od visutých mostů k vícebodovým okrajovým úlohám. Po veřejné rozpravě a tajném hlasování členové rady jednomyslně doporučili rektorovi ZČU Ing. Gabrielu Holubovou, Ph.D., ke jmenování docentkou. Gratulujeme.
(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
19.01.   Západočeská univerzita v Plzni získala 10.12.2008 akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na nový studijní obor Matematika a management. Obor garantuje katedra matematiky na Fakultě aplikovaných věd v bakalářském (standardní doba studia 3 roky) i navazujícím magisterském studiu (2 roky) v prezenční i v kombinované formě. Kompletní tisková zpráva je k dispozici na stránkách vztahů k veřejnosti.
19.01.   Západočeská univerzita v Plzni získala 10.12.2008 akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na nový studijní obor Matematické výpočty a modelování. Bakalářský obor (standardní doba studia 3 roky) garantuje katedra matematiky na Fakultě aplikovaných věd v prezenční i v kombinované formě. Kompletní tisková zpráva je k dispozici na stránkách vztahů k veřejnosti.
16.01.   Fakulta aplikovaných věd pořádá Den otevřených dveří ve středu 21.  ledna 2009. Rádi Vás přivítáme v 6. patře na naší katedře, kde pro Vás bude připraven bohatý program.


Aktuality 2008

17.12.   15. ročník soutěže o cenu prof. Babušky
Diplomová práce Hany Kutákové získala 2. místo v 15. ročníku soutěže http://www.csm.cz/content/files/laureati-babuskovy-ceny.doc">o cenu prof. Babušky.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
15.12.   Dne 15.12.2008 Jakub Teska úspěšně obhájil svou disertační práci z University of Ballarat v Austrálii.
(Aktualita ze serveru oddělení diskrétní matematiky)
05.12.   V dnech od 5. do 15.12.2008 bude hostem oddělení diskrétní matematiky KMA R. Erman z Univerzity v Ljubljani.
(Aktualita ze serveru oddělení diskrétní matematiky)
16.10.   Absolventka oboru Matematické inženýrství Hana Kutáková získala ocenění v 6. ročníku soutěže Cena Emila Škody o nejlepší diplomovou práci, kterou každoročně vypisuje společnost ŠKODA HOLDING a.s. Nejen, že byla mezi oceněnými jedinou ženou, ale její diplomová práce s názvem Metoda mortarových konečných prvků pro lineární eliptické problémy ve 2D uspěla v konkurenci ryze prakticky zaměřených prací zejména z oblasti elektro a strojního inženýrství. Rozhovor s úspěšnou absolventkou přináší dnešní MF Dnes .
Gratulujeme.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
29.09.   Od 6. do 10.10.2008 pořádá oddělení diskrétní matematiky KMA a plzeňská skupina ITI 5. mezinárodní workshop "Workshop on the Matthews-Sumner Conjecture and Related Problems" v Domaľlicích. Více na http://iti.zcu.cz/domazlice08/.
(Aktualita ze serveru oddělení diskrétní matematiky)
24.09.   Ve dnech 23.9.2008-24.1.2009 bude hostem katedry matematiky:
prof. Jan Libich
La Trobe University, Australia.

(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
22.09.   Ve dnech 5.10.-10.10. 2008 bude hostem katedry matematiky:
prof. Jochen Merker
Universitat Rostock, Rostock, Germany.

(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
26.08.   Oddělení numerické matematiky od srpna posílil kolega Petr Tichý. V zimním semestru bude vyučovat předmět Numerická analýza.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
03.06.   Ve dnech od 9.6. do 13.6. 2008 pořádá KMA společně s ITI-FAV ZČU, JČMF a Combinatorica, o.p.s 43. Česko-slovenskou konferenci o kombinatorice a teorii grafů GRAFY 2008. Více informací lze nalézt zde.
(Aktualita ze serveru oddělení diskrétní matematiky)
02.06.   Na '9. Konferencii košických matematikov', konané ve dnech 9. - 12.4. 2008 v Herl'anech, Slovensko, v sekci doktorandů katedru matematiky reprezentovali:
 • Petr Vrána: Nahrazování podgrafů při zachování dominantních trailů
 • Ruslan Gumerov: Hamiltonovskost v CN_{i,j,k}-free grafech

(Aktualita ze serveru oddělení diskrétní matematiky)
02.06.   Ve dnech 15.-18.5.2008 pořádala The University of Memphis (Tennessee, USA) konferenci IMST2008 (International Conference on Interdisciplinary Mathematical & Statistical Techniques), jejíž součástí byla studentská sekce 'Interdisciplinary Research Projects for Undergraduates', pořádaná kolegy
 • Jan Rychtář - University of North Carolina at Greensboro, USA,
 • Petr Girg - University of West Bohemia at Pilsen, Czech Republic.
Katedru matematiky reprezentovali studenti matematiky z FAV:
 • Petr Vrána: Compatible Mappings and the Dominating Cycle Conjecture for Snarks
 • Pavel Kocourek: Strategic Positioning in Game Theory

(Aktualita ze serveru oddělení diskrétní matematiky)
10.04.   Dnes náš kolega Kahramon Jumayev úspěšně obhájil svou disertační práci na téma Numerical Simulations of Long Water-Wave Over a Free Surface Riemann Solvers a získal tím titul Ph.D. Na jeho prezentaci a autoreferát se můžete podívat zde.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
14.03.   Dne 14.3.2008 (tzv. Pí-day 2008 :-) slavíme katedrální svatbu. V hlavních rolích: Jan Čepička a MaBar (rozená Baranová).
21.02.   Ve dnech 21.2.-2.3. 2008 bude hostem katedry matematiky:
prof. Jochen Merker
Universitat Rostock, Rostock, Germany.

(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
11.02.   Ve dnech od 6.2. do 9.2. 2008 uspořádala KMA společně s ITI-FAV ZČU, ITI-MFF UK a JČMF wokshop ZR60 s hojnou mezinárodní účastí v Pavlově. Konferenční www stránky lze nalézt zde.
(Aktualita ze serveru oddělení diskrétní matematiky)
04.02.   Ve dnech 4.-15.2. 2008 bude hostem katedry matematiky:
prof. Peter Takáč
Universitat Rostock, Rostock, Germany.

(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
30.01.   Ve dnech od 30.1. do 13.2. se naši kolegové Josef daněk, Miroslav Lávička a Jan Pospíšil účastnili v rámci projektu Leonardo stáze na Warwick Mathematics Institute ve Velké Británii. Získané zkušenosti budou využity mimo jiné při tvorbě nových studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
30.01.   Shadow visit at the University of Warwick
In 30/01 - 13/02/2008, as part of the Leonardo project, Josef Daněk, Miroslav Lávička and Jan Pospíšil are visiting the Warwick Mathematics Institute. The aim of their visit is to shadow mathematical lectures delivered in English language. This experience can help us in the process of opening new mathematical courses in English at our department. In addition, signing the ERASMUS bilateral agreement is under consideration.
24.01.   Dne 24. 1. 2008 úspěšně proběhla průběžná obhajoba meziuniverzitního projektu Institutu toretické informatiky (ITI). WWW stránky plzeňského pracovíątě ITI lze nalézt zde.
(Aktualita ze serveru oddělení diskrétní matematiky)
19.01.   Gratulujeme našemu kolegovi Josefovi Ottovi, který na konci minulého roku získal za svou diplomovou práci prestižní Babuškovu cenu.
(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
16.01.   Ve dnech 16.1.-20.1. 2008 bude hostem katedry matematiky :
prof. Jan Libich
La Trobe University, Australia.

(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)


Aktuality 2007

17.12.   Ve dnech 18.12.-21.12. 2007 bude hostem katedry matematiky :
prof. Dimitrios Tsoulis
Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

(aktualita ze serveru oddělení geomatiky)
11.12.   Ve dnech 12.12.-21.12. 2007 bude hostem katedry matematiky :
prof. Sen-Zhong Huang
Universitat Rostock, Rostock, Germany.

(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
06.12.   Ve dnech 7.12.-19.12. 2007 bude hostem katedry matematiky :
prof. Stephen B. Robinson
Wake Forest University, Winston-Salem, USA.

(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
05.12.   Ve dnech 5.-7.12.2007 vystoupil student KMA Milan Hanuš na setkání Sekce mladých při České nukleární společnosti na VUT v Brně. Na setkání prezentoval svoji bakalářskou práci na téma modelování neutronových toků v jaderných reaktorech, která obstála v tvrdé konkurenci bakalářských i diplomových prací zejména studentů FJFI ČVUT v Praze a byla vybrána odbornou porotou jako nejlepší v oboru. Milanu Hanušovi blahopřejeme a doufáme, že jeho další práce ještě více upevní pozici FAV v perspektivní oblasti jaderného výzkumu (a v skrytu duše i v to, že díky ní budeme moci v budoucnu méně vzdychat nad účty za elektřinu ;-) ).
26.11.   Hledáme studenta pro spolupráci na projektu zaměřeného na numerické simulace v oblasti hydrologie. Výstupy z práce na projektu mohou být využity v rámci předmětu typu projekt. Je možné také na danou tématiku zaměřit bakalářskou nebo diplomovou práci. Kontakt: Marek Brandner, brandner@kma.zcu.cz.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
22.11.   KMA společně s KIVem a studentským serverem DIONE podpořila studenty FAV při organizaci turnaje v billiardu pro ZČU. Zdařilé fotografie z turnaje, který trval celou noc naleznete ve fotoalbu KMA.
19.11.   KMA v Nečtinech
Ve dnech 16.-18.11.2007 proběhlo již čtvrté výjezdní zasedání KMA v Nečtinech. Odvážná teambuildingová hra sice úspěšně směřovala k převratu na KMA, ale závěrečnou popravou vedoucího katedry byl opět nastolen smír a katedra může i po Nečtinech fungovat tak jako dosud ... i když ... ;-)
18.11.   Agreement with USTU
Ve dnech 18.-28.11.2007 navštíví katedru matematiky zástupci Státní univerzity v Jekatěrinburgu (Rusko). Naši ruští kolegové Dr. Sesekin, Dr. Kozhevnikov, Dr. Pishchulina, Dr. Potanin, Dr. Rybalko Natalia, Dr. Rybalko Alexander a Dr. Keda. přijedou s cílem zjistit stav a úroveň matematiky na ZČU a jak pevně věříme, také připravit podmínky pro výměnný studentský program.
Kontaktní osobou na KMA a držitel všech dalších informací je prof. Stanislav Míka.
15.11.   Ve dnech 18.11.-26.11. 2007 bude hostem katedry matematiky :
prof. Maya Chhetri
University of North Carolina, Greensboro, USA.

(Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
07.11.   Byly spuštěny webové stránky oddělení numeriky num.kma.zcu.cz . Na vylepšování a doplňování se neustále pracuje.
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
06.11.   Všichni Numerici katedry spojte se.
Ve dnech 7.11. a 8.11.2007, od 10:00-14:00 se konají volby do AS FAV a AS ZČU. Do AS FAV i do AS ZČU kandidují Ing. Marek Brandner, Ph.D. a Ing. Josef Daněk, Ph.D.. Přijďte a podpořte naše kandidáty, kteří se hrdě a odhodlaně pouštějí do boje za vaše práva a ideály.
Budoucnost leží ve vašich rukách, které samozřejmě v pravou dobu a na pravém místě budou pevně držet volební lístek s kroužky u těch správných osob(nápověda viz věta výše).
(Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
25.10.   Ve dnech 24.10.-27.10. 2007 bude hostem katedry matematiky :
prof. Bert Juettler
Johannes Kepler University, Linz, Austria.

(Aktualita ze serveru oddělení geometrie)
12.10.   Ve dnech 12.-14.10.2007 pořádá University of North Carolina at Greensboro konferenci AISC (International Conference on Advances in Interdisciplinary Statistics and Combinatorics) pod jejíž hlavičkou organizují kolegové
 • Jan Rychtář - University of North Carolina at Greensboro, USA
 • Petr Girg - University of West Bohemia at Pilsen, Czech Republic
 • studentskou soutěž v rámci sekce Interdisciplinary Research Projects for Undergraduates - EUC Auditorium.
  Katedru matematiky budou reprezentovat studenti matematiky z FAV:
 • Michal Bizzarri: Parameterization methods for special classes of implicit curves and surfaces
 • Katerina Samkova: Surfaces and their representation and approximation in technical applications
 • Milan Hanus: Numerical modelling of neutron flux
 • Sarka Petrickova: On the periodic motion of a generalized oscillator in two dimensions
 • Jana Babovakova: Bifurcations in one-dimensional oscillator between two elastic walls
 • 11.10.   Dne 11.10.2007 v 10:00 proběhne v UF226 průběžná obhajoba výzkumného záměru KMA.
  04.10.   Ve dnech 4.10..-14.10. 2007 bude hostem katedry matematiky :
  prof. Jochen Merker
  Universitat Rostock, Rostock, Germany.

  (Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
  30.09.   Ve dnech 30.9..-14.10. 2007 bude hostem katedry matematiky :
  prof. Peter Takáč
  Universitat Rostock, Rostock, Germany.

  (Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
  15.09.   Ve dnech 15.9..-2.10. 2007 budou hosty katedry matematiky :
  prof. Raul Manásevich   a   prof. Marta García-Huidobro C.
  Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Chile.

  (Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
  04.09.   Ve dnech od 17.-21.9.2007 pořádá KMA společně s University of Ballarat, Austrálie v Plzni-Černicích mezinárodní workshop IWONT 2007 (Workshop on Optimal Network Topologies).
  (Aktualita ze serveru oddělení diskrétní matematiky)
  09.07.   Ve dnech 9.7.-13.7. 2007 bude hostem katedry matematiky :
  prof. Jan Libich
  La Trobe University, Melbourne, Australia.

  (Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
  07.07.   AMAVET: Autoři projektů, kteří se umístili na 1. až 3. místě celostátní soutěži vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže se zúčastní 11. mezinárodní výstavy vědeckotechnických projektů mládeže ESI 2007 v Durbanu v Jihoafrické republice. Připomeňme, že mezi nimi byl i nově přijatý student FAV Adam Kabela s prací Grameen Bank . Microcredit for the poor, kterou vypracoval pod vedením kolegy Petra Stehlíka.
  (Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
  29.06.   Naši kolegové Komil Kuliev a Gulchehra Kulieva ve středu 20.6. úspěšně obhájili své dizertační práce. Oběma trošku opožděně gratulujeme a Komila vítáme mezi zaměstnance katedry.
  (Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
  26.06.   V týdnu od 18.-22.6.2007 se na KMA konaly obhajoby bakalářských a diplomových prací. S potěšením konstatujeme, že svět je opět o trochu moudřejši. Počet matematicky vzdělaných obyvatel na něm vzrostl o 36 bakalářů, 12 inženýrů a 5 magistrů.
  12.06.   Na MFF UK v Praze se v pátek 15.6. (9:00, praktikum KPMS, Sokolovská 83) uskuteční přednáška Friedricha Leische, jednoho z členů vývojového týmu výpočetního statistického prostředí R, s názvem R behind the scenes: Using S the (un)usual way o možnostech užití R v dynamických dokumentech/tabulkových kalkulátorech, jako skriptovací jazyk, jako WWW plugin... Pěkná příležitost pro příznivce statistického počítání.
  (Aktualita ze serveru oddělení finanční matematiky a užité statistiky)
  08.06.   Drobnost, která potěši: Od studentů FAV jsme dostali katedrální loga do mobilních telefonů. KMA se tak stává zřejmě první katedrou ZČU, která má svá vlastní loga do mobilu ... máte-li zájem o loga, která nemá každý, zde je řešení ;-)
  26.05.   Především zásluhou kolegy Petra Girga se KMA stala spolupořádatelem konference v Arizoně a nutno podotknout, že se organizátorům podařilo zajistit exkluzivní účast. Posuďte sami: James Serrin (USA), Jean Mawhin (Belgium), Djairo de Figueiredo (Brasil), Peter Takáč (Germany), Jianxin Zhou (USA).
  Pro úplnost uveďme vizitku konference:

  Variational and Topological Methods:
      Theory, Applications, Numerical Simulations, and Open Problems    

  Northern Arizona University - Flagstaff, Arizona, USA
  Dates: Wednesday May 23rd - Saturday May 26th, 2007

  Conference Organizers: Maya Chhetri, Petr Girg, John M. Neuberger.
  Web: Atlas Confereces:

  (Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
  17.05.   Po dlouhých měsících plných nejistoty a napjatého očekávání jsme se konečně dočkali. Knížka Methods of Nonlinear Analysis Pavla Drábka a Jaroslava Miloty je na světě!
  (Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
  05.05.   Tak jako každý rok i letos přispěla KMA svým skromným dílem ku prospěchu studentské akce EXODUS 2oo7 TNG. Takže stučně: Sraz - v sobotu 5.5.2007, 12:00 u rektorátu ZČU. Cíl - 15 km vzdálený Chotěšov. Jde se za každého počasí a kdo se nebojí je vítán.
  26.04.   Oddělení matematické analýzy zprovoznilo svůj web! Na adrese analyza.kma.zcu.cz najdete první a zatím poloprázdnou (ale snad ne konečnou) verzi.
  (Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
  16.04.   Zcela mimořádně přednese kvestor ZČU Ing. Antonín Bulín, MBA přednášku v rámci předmětu Matematická optimalizace na téma STRATEGIE - Optimalizace byznysu a KUPECKÉ POČTY - Nobelova cena za rovnici přímky. Tuto přednášku považujeme za pilotní přednášku k nově připravovanému oboru na KMA: Mathematics and Business Studies. Všichni případní zájemci jsou srdečně zváni. (14:00, UP-112)
  16.04.   Firma Lenovo (IBM) má připravenu prezentaci nových notebooků T60 a X60 (10:00, UL610). S ohledem na plánované přezbrojení KMA doporučujeme členům katedry prezentaci navštívit a s nejnovějšími typy notebooků se seznámit, případně klást nejrůznější dotazy. Nikdo vám na budoucí dotazy neodpoví lépe než zaměstnanci Lenova.
  16.04.   Ve dnech 16.4.-26.4. 2007 bude hostem katedry matematiky :
  prof. Gabriella Bognár
  University of Miškolc, Hungary.
  13.04.   AMAVET: Student gymnázia v Českých Budějovicích Adam Kabela (věřme, že budoucí student FAV) obsadil třetí místo v celostátní soutěži vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže s projektem Grameen Bank . Microcredit for the poor. Zároveň byla jeho práce oceněna zvláštní cenou Mu Alpha Theta Award. čímž se probojoval do Jihoafrické republiky na mezinárodní přehlídku studentských prací. Kolegovi Petru Stehlíkovi přejeme hodně takových studentů ;-)
  (Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
  03.04.   Vedení fakulty připravuje na 23.5.2997 Studentskou vědeckou konferenci (SVK-FAV). Právě zde se nabízí mimořádná příležitost, kde prezentovat výsledky projektů, bakalářských a diplomových prací atd. KMA poskytne svým studentům veškeré zázemí a zajistí ideální podmínky a podporu pro účast na konferenci. Kontaktní osoby: MaBar a AnPor.
  20.03.   POSTDOC-07: Byť termíny již hoří, dovolujeme si připomenout, že úsek prorektora pro výzkum a vývoj vyhlásil
  program podpory mladých vědeckých pracovníků a tvůrčích aktivit studentů magisterského a doktorského studia.
  15.03.   Nezávislý studentský server favka.wz.cz vyhlásil výsledky ankety o největšího profesora. Katedra matematiky byla studenty FAV hodnocena mimořádně kladně a ve fakultním TopTenu se umístilo pět našich kolegů: [1] Jan Brousek, [2] Jan Čepička, [3] Jiří Čížek, [5] Petr Tomiczek, [8] Marta Míková. Studentům za jejich hodnocení děkujeme a kolegům gratulujeme. Kéž by se někomu podařilo dokázat pravdivost implikace:
  OBLÍBENOST matematiky a matematiků => NÁRŮST matematických ZNALOSTÍ studentů ;)
  14.03.   GAAV: Grantová agentura Akademie věd ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na standardní badatelské grantové projekty a juniorské badatelské grantové projekty. Konečný termín přijímání návrhů projektů je 23. duben 2007 16:00 hodin.
  13.03.   ERC: Nově zřízená evropská grantová agentura European Research Council (ERC) vyhlašuje první kolo soutěže o granty. ERC bude podporovat grantové projekty základního výzkumu (frontier research) vznikající metodou bottom-up, tj. z popudu samotných vědců. ERC, kromě požadavku na věk řešitele a určité finanční limity, neklade žádná omezení na zaměření výzkumu.
  02.03.   Naše kolegyně Světlana Tomiczková bude obhajovat svou dizertační práci.
  (Aktualita ze serveru oddělení geometrie)
  01.03.   Knihovna ZČU: počínaje dnešním dnem je na 45 dní zajištěn zkušební přístup k projektu MUSE Scholarly Journals Online, který poskytuje přístup do plných textů více než 40 titulů časopisů mimo jiné i z oblasti matematiky publikovaných v Johns Hopkins University Press (přístup ze ZČU).
  01.03.   Zajímavé gymnázium: Matematický maraton
  Studenti gymnázia F.X.Šaldy v Liberci se rozhodli pokusit se o zápis do Guinessovy knihy rekordů v matematickém maratonu. Ve čtvrtek 1. 3. 2007 v 7:20 začíná přednáška z matematiky Vítězslava Pěničky. Plánovaný konec přednášky je minimálně za 38,5 hod. tj. v pátek 2. 3. 2007 asi ve 23:00. O maratonu informouje MF Dnes.
  (PS 2.3.: Vytvořen nový český rekord viz http://mm.gfxs.cz )
  28.02.   Právě se instaluje nová katedrální tiskárna. Po zkušenostech s Aficiem 1060 (932 512 kopií k dnešnímu dni tj. za 3,5 roku) bude dalších několik let členům KMA k dispozici Aficio 3260. Nová generace je tišší, rychlejší, barevná, umí sešívat brožury a podle výrobce je velmi šetrná k životnímu prostředí ;)
  19.02.   Televize NOVA ve své reportáži informovala o práci našich dvou kolegů Marka Brandnera, Jiřího Egermaiera a kolegyně Hanky Kopincové. Bohužel jejich jména a zmínka o KMA byly součástí souhrného označení "20 odborníků vytvořilo systém, který umí předpovídat povodně". Na jedné straně nás to může mrzet, na straně druhé jestli udělali numerickou chybu a na jaře říčka Stonávka ukáže co umí, tak ... :))
  (Aktualita ze serveru oddělení numerické matematiky)
  12.02.   Německé vydavatelství de Gruyter vydalo novou pěknou modrou knížku.
  Elements of Partial Differential Equation autorů Pavla Drábka a Gabriely Holubové může být Vaše už za 35 Euro :))
  (Aktualita ze serveru oddělení analýzy)
  09.02.   Knihovna ZČU: V rámci již několik let funkčního přístupu ke službě Springer je od ledna 2007 otevřen přístup k e-books z kolekce Lecture Notes in Mathematics 2007. Bližší informace o nových kolekcích najdete zde.
  24.01.   Vedení Fakulty aplikovaných věd (FAV) pořádá Den otevřených dveří. Pro zájemce o matematiku, matematiky a matematičky bude KMA otevřena se všemi svými atrakcemi od 9:00-15:00. Totéž platí i pro milovníky předpony geo- ;-)
  Letos jsme pro Vás navíc připravili i mooooc krásnou brožuru.
  07.01.   Nezávislý studentský server Dione se ve svém seriálu Zlatá mříž ZČU tentokrát zaměřil na naši katedru.
  05.01.   První společná snídaně na KMA. Možná zdánlivě podivné, ale bezesporu úspěšné manažerské metody budou na KMA dále zaváděny a podporovány. Pokud jste tuto významnou společenskou událost propásli, máte možnost to napravit kterýkoliv jiný pátek v čase 8:00-9:00.
  03.01.   Správa kolejí a menz dnes slavnostně otevře "restauraci" pro studenty a zaměstnance ZČU v suterénu budovy Univerziní 22. Na senátu ZČU poděkoval pan kvestor našim kolegům Miroslavu Lávičkovi a Jiřímu Holendovi za iniciativu vedoucí k jejímu otevření. Ti však svorně tvrdí, že s tímto počinem SKM nemají nic společného
  (... ale kdo ví, jak to ve skutečnosti bylo ;)
  01.01.   Vedoucím KMA na období od 1.1.2007 do 31.12.2009 byl na základě výběrového řízení jmenován děkanem FAV opět Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc..
  Nezbývá než dodat "tak nám pěkně začal nový rok" a pro členy KMA z toho vyplývá:
  tvořte a bádejte, výsledky publikujte a prezentujte na konferencích, nezapoměňte na grantové agentury, pečujte o studenty, věnujte se doktorandům, navazujte kontakty a usilovně budujte mezinárodní spolupráce, zvěte na katedru zahraniční hosty, pořádejte semináře, do své práce zapojte ty nejlepší studenty a na souši, ve vodě i ve vzduchu, na ZČU, v ČR i v zahraničí šiřte dobré jméno KMA ;-)


  Aktuality 2006

  21.12.   Kolegyně Blanka Šedivá obhájila svoji dizertační práci na téma Limitní chování ekonomických dynamických systémů: teorie a praxe.
  (Aktualita ze serveru oddělení finanční matematiky a užité statistiky)
  04.12.   SVOČ 2007: Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF) a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) vyhlašují šestý ročník Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky, didaktice informatiky a informační výchovy. Prosíme členy KMA, aby zvážili možnost přihlásit své studenty a studenty, aby zvážili možnost připomenout svým vedoucím na KMA, že je možné se do soutěže přihlásit. Kontaktní osobou na KMA je kolega Přemysl Holub.
  01.12.   V listopadovém vydání časopisu ERGO, který se zabývá analýzou a tredy výzkumu, bylo mimo jiné zveřejněno pořadí regionů s nejvyšší průměrnou cotovaností prací podle oborů. Potěšující zpráva je, že matematika v Plzeňkém kraji obsadila první místo. Jedná se sice o jedno z mnoha kritérií, ale i tak potěší ;)
  21.11.   Kolega ing. Vladimír Nový (Vydavatelství ZČU) zve na krátký seminář, kde představí novou interaktivní pedagogickou pomůcku ONfinity CM2. (21.11.2006, 13:00 hod., CIV: zasedací místnost č. UI127)
  14.11.   Hostem katedry matematiky (oddělení geomatiky) bude
  prof. Dimitrios Tsoulis
  Aristotle University of Thessaloniki, Greece
  14.11.   American Biographical Institut akceptoval nominaci kolegy Miroslava Lávičky v anketě Man of the year. V průvodním dopise institut ocenil jeho celoživotní přínos pro společnost. Kolega Lávička by pro změnu ocenil, kdyby se přiznal ten, kdo jej nominoval ;)
  14.11.   Blíží se GIS Day a oddělení geomatiky se rozhodlo neponechat propagaci náhodě. Dnes proto naši katedru navštíví několik televizních štábů. Prosíme členy KMA aby se tento den chovali v prostorách KMA ke studentům mimořádně zdvořile a slušně. Hlavní večerní zpravodajství by mohlo být nemilosrdné ;)
  09.11.   Akademický senát ZČU ve středu 8.11.2006 tajným hlasováním zvolil doc. Ing. Josefa Průšu, CSc. kandidátem na rektora ZČU (studentský server DIONE).
  09.11.   Předseda AV ČR, Prof. Pačes, uzavřel dohodu s ředitelem České televize o popularizačních přednáškách o vědě v České televizi a požádal členy všech vědeckých společností o návrh témat spolu s jejich autory (e-mail: csm@it.cas.cz)
  26.10.   V útery dne 31.10. 2006 pořádá KKY, KMA, ITI, CIV a METACentrum Plzeň v konferenční místnosti UV 115 od 10:00 do 12:00 seminář k přiležitosti uvedení nového 74 procesorového klastru pro náročné vědecko-technické výpočty do rutinního provozu. Roman Kužel, na kterého padla organizace celého semináře, zve všechny členy KMA a věří v hojnou účast ... 74 procesorů by si hojnou účast věru zasloužilo.
  25.10.   Oddělení geomatiky připravuje na 15.11.2006 tradiční GIS DAY. Zájemci si dozví vše o GIS technologiích, aktivitách oddělení geomatiky a mimojiné si budou moci vyzkoušet i nebezpečnou hru geocaching.
  24.10.   Odbor zahraničních vztahů pořádá pro studenty ZČU "informační den" o možnostech studijních či pracovních stáží v zahraničí, o nejznámnějších stipendijních programech a o mezinárodních studentských aktivitách (24. října 2006, 13:00, UV 116 a 1. listopadu 2006, 13:00, CH 104).
  23.10.   Kolega Jan Nejedlý zprovoznil nový katedrální server, který po vzoru slavného seriálu Návštěvníci nese jméno CML (Centrální mozek lidstva; SN-3163P). Server s diskovou kapacitou 5,5 TB je počínaje dnešním dnem plně k dispozici všem členům katedry.
  18.10.   Kolega SoKur obhájil svou dizertační práci na téma Asymptotic behavior of a class of branching processes allowing migration.
  (Aktualita ze serveru oddělení finanční matematiky a užité statistiky)
  12.10.   Kolegové Karel Jedlička a Otakar Čerba vypátrali aktualitu, která nemůže zůstat bez povšimnutí viz iDnes. Podle jejich návodu je v článku třeba hledat našeho kolegu Petra Přikryla ;-)
  05.10.   Stejně jako v minulých letech bude plzeňský biskup Mons. František Radkovský sloužit v kostele 'u františkánů' (Plzeň, Františkánská ulice, 5.10.2006, 19:00 hod) slavnostní mši sv. u příležitosti zahájení akademického roku. Na tuto bohoslužbu a následné neformální setkání plzeňské akademické obce pan biskup srdečně zve pedagogy i studenty ZČU.
  01.10.   V měsíci říjnu (1.10.-31.10.) budou hosty ITI:
  Guillermo Pineda Viavicienco
  University of Ballarat, Australia
  Jianmin Tang
  University of Ballarat, Australia
  prof. Mirka Miller
  University of Ballarat, Australia
  27.09.   U příležitosti 15. výročí založení ZČU předal primátor města Plzně historické pečetě města třem osobnostem ZČU. Shodou okolností jsou všichni tři ocenění z naší katedry Kolegové JiHol, František Ježek a StMik si právem zaslouží uznání i od 'řadových' členů KMA.
  Vidět historickou pečeť města Plzně na vlastní oči (a možná se ji i dotknout), bude zřejmě možné na letošním výjezdním zasedání KMA v Nečtinech.
  22.09.   NEČTINY - 1. oznámení: Výjezdní zasedání KMA v proběhne v termínu 10.-12.11.2006
  21.09.   Začíná akademický rok 2006/2007. A jak se již stalo na KMA dobrým zvykem i letos se bude před zahájením nového školního roku konat krátká schůzce katedry. Jen pro úplnost stačí dodat 21.9.2006, 7:00, UV-115, účast dobrovolně povinná. Případné omluvenky zasílejte prosím přímo na e-mail vedoucího katedry ;-)
  24.03.   Dne 24.3.2006. bude hostem katedry matematiky :
  RNDr. Edita Vranková, PhD.
  Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko
  Na geometrickém semináři zazní přednáška (UL604,10:00): Ako a kde môže pomôcť geometria technológiám.
  23.03.   Dne 23.3.2006. bude hostem katedry matematiky :
  Prof. Andrzej Szulkin
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Na semináři katedry zazní přednáška (UL604,14:00): A theorem of Amann and Zehnder revisited.
  22.02.   Dne 23.2.2006. budou hosty katedry matematiky :
  Prof. Andrey E. Shishkov
  IAMM, National Academy of Sciences of Ukraine
  Prof. Yuliya Namlyeyva
  IAMM, National Academy of Sciences of Ukraine
  Na semináři katedry tak zazní dva zajímavé příspěvky:
 • (UL602,13:00): Initial, final and boundary singularities of energy solutions for general higher order quasilinear parabolic equations,
 • (UL602,14:00): Homogenization of the Dirichlet problems for nonlinear elliptic equations in domains with a finite-grained boundary.
 • 22.02.   Ve dnech 3.4.-14.4. 2006 budou hosty katedry matematiky :
  prof. Gabriella Bognár
  University of Miškolc, Hungary.
  prof. Ericka Rozgonyi
  University of Miškolc, Hungary.
  17.02.   Kolega Jan Pospíšil se umístil na třetím místě v celostátni soutěži o Cenu prof. Ivo Babušky se svou dizertační prací na téma:
  On Parameter Estimates in Stochastic Evolution Equations Driven by Fractional Brownian Motion
  kterou bude dne 28.2. obhajovat (UL602, 10:00-12:00). Obhajoba je veřejně přístupná a všichni případní zájemci jsou srdečně zváni :)
  13.02.   Ve dnech 13.2.-17.2.2006 bude hostem katedry matematiky (ITI):
  Prof. Sylwia Cichacz
      AGH Krakow, Poland      
  03.02.   Ve dnech 3.2.-17.2.2006 bude hostem katedry matematiky:
  Prof. Peter Takáč
  Universitat Rostock, Rostock, Germany
  25.01.   Den otevřených dveří na FAV ( 25.1.2006, 10:00 hod. ) Šesté parto odhalí všechna svá tajemství. Budou počítače, budou aplikace, bude geomatika a budou i trička. Možnost osobně se seznámit s hladkými diferencovatelnými funkcemi, claw-free grafy a neuniformními racionálními B-spline plochami samozřejmě projektivně invariantními Vám ovšem jako matematici nemůžeme odepřít :)) Na všechny zájemce a hosty se upřímně těšíme. ( Kniha KMA )
  25.01.   Kolega Tomáš Kaiser dnes úspěšně završil habilitační řizení před vědeckou radou FAV a na katedře matematiky tak budeme mít o jednoho docenta více :)) Ne-docenti katedry se připojují ke gratulacím vedoucího KMA a pevně veří, že se tak opět posílí dobré vztahy mezi vědeckými důstojníky a běžným frontovým personálem :))
  24.01.   Ve dnech 24.1.-27.1.2006 bude hostem katedry matematiky ( ITI ):
  Prof. RNDr. Stanislav Jendroľ
  UPJŠ Košice, Slovensko
  23.01.   V zasedací místnosti KMA (13:00, UL-602) zazní habilitační přednáška kolegy Tomáše Kaisera
  04.01.   Ve dnech 4.1.-19.1.2006 bude hostem katedry matematiky:
  Prof. Bevan Thompson
  University of Queensland, Brisbane, Australia
  01.01.   Ve dnech 5.12.2005.-9.12.2005 jsou v rámci programu Barrande hosty katedry matematiky ( ITI ):
  Prof. Hao LI
  LRI, Orsay, France
  Prof. Guanghui WANG
  LRI, Orsay, France
  01.01.   Ve dnech 23.12.2005.-20.1.2006 jsou hosty katedry matematiky ( ITI ):
  Prof. Mirka Miller
  University of Ballarat, Australia.
  Dr. Joe Ryan
  University of Ballarat, Australia.


  Aktuality 2005

  16.12.   V UL602 proběhne finále katedrálního turnaje ve stolním tenise. V tuto chvíli jsou mezi kadidáty na vítěze: Jiří Egermaier, Jan Pospíšil, Petr Nečesal, PeDol, VlVac, Ulugbek Khudayarov, Petr Tomiczek a JaBal
  08.12.   Na základě výsledků evaluace výuky ve školním roce 2004/05 vyhlásil děkan FAV tzv. Pedagogické Oskary. Stejně jako na ostatních univerzitách v ČR, jsou i na ZČU matematické předměty hodnoceny studenty jako velmi náročné. Přesto naši tři kolegové František Ježek Marta Míková a Petr Tomiczek, kteří přednášejí na FST, FEL a FAV, byli studenty hodnoceni lépe než výborně a zaslouženě tak získali Oskary. Gratulujeme :o)
  08.12.   Prostřednictvím AS FAV byl zveřejněn projekt na nové WWW stránky FAV. Informace o projektu včetně pracovní verze nových stránek naleznate na http://www.kiv.zcu.cz:8080/fav/ .
  02.12.   Stejně jako v minulém roce, proběhlo i letos 'Výjezdní zasedání KMA v Nečtinech' (2.-4.12.2005).
  Prof. Klátil byl slavnostně přijat mezi osmdesátníky, prof. Přikryl mezi profesory, čestný člen KMA Prof. Leinfelder přednesl přenášku 'A Unified Principle in Real Analysis' na téma výuka matematiky v Německu, bez zranění proběhla nebezpečná hra Geocaching uspořádaná oddělením geomatiky s cílem seznámit členy KMA s moderními trendy v geomatice a diskuze na téma výuka na ZČU se zúčastnili významní zástupci FEL a FST. A protože významní jsou především děkané, jmenujme alespoň dva: doc. Jiří Kotlan a doc. Jan Horejc jejichž návštěvy si upřímně vážíme a snad přispěla k dobře se rozvívejícím vztahům mezi KMA a fakultami FEL a FST (fakulty jsou řazeny abecedně :)
  Ti jež neuvěřili matematickému modelu předpovědi počasí vyrazili na kolech a tak cesta vánicí zpět do Plzně jim snad byla dostatečným ponaučením (vrátili se všichni :))
  16.11.   Oddělení geomatiky připravuje jako součást celosvětové akce GIS Day přehlídku všeho co na KMA s GIS souvisí. Akce bude probíhat v prostorách KMA (laboratorní objekt) v době od 9:00 do 15:00. Členové oddělení geomatiky se těší na každého, kdo bude chtít nahlédnout do světa GIS a seznámí jej se vším co v tomto světě 'páchají' :)
  16.11.   Zastupitelstvo města Rokycan vyhlásilo pro své rodáky soutěž za vynikající přínost vědě, vývoji a umění.
  CENA MĚSTA ROKYCAN 2005
  Petr Nečeasl, Aleš Matas
  'Matematické modelování visutých mostů'
  Kromě odměny pro výherce schválilo zastupitelstvo města také finanční odměnu pro pracoviště původu práce. Mezi oběma výherci panuje vzácná shoda a tak částka, kterou od města Rokycan obdržela katedra matematiky, bude investována do nákupu literatury pro studovnu univerzitní knihovny. Doplňme ještě, že druhé místo obsadila Mgr. Vladimíra Moulisová z JČU v Českých Budějovicích a třetí místo Ing. Alice Bernášková z VŠCHT v Praze a že úplné informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Rokycan.
  Za pořádání soutěže si Rokycany zaslouží zvláštní uznání, ne snad proto, že hlavní cenu obdrželi členové KMA, ale proto, že je to další krok k realizaci tolik diskutovaného tématu 'propagace české vědy'. Děkujeme.
  26.10.   Za přítomnosti autora nejznámější fotografie ze ZČU Milana Kollingera proběhne v prostorách KMA mini-vernisáž a fotografie 'MATHALYSIS' se stane na věky součástí katedrálního předsálí. Všichni jsou srdečně zvání a svou přítomnost přislíbil i kolega Jiří Čížek. (fotografie jsou k dispozici v ve fotoalbu).
  29.09.   Hostem katedrálního semináře bude prof. Zdeněk Strakoš z Ústavu informatiky AV ČR, s přednáškou (2x60 min) na téma Iterační metody pro soustavy lineárních algebraických rovnic: Vývoj, současný stav a otevřené problémy.
  26.09.   Ve dnech 25.9. - 27.9. bude hostem katedry matematiky:
  prof. Rob Taggart
  University of New South Wales, Sydney, Australia.
  Mimořádně tak 26.9. zazní přednáška: Introduction to the theory of one-parameter semigroups
  19.09.   V souvislosti se zahájením výuky ve školním roce 2005/06 proběhne v zasedací místnosti v 7:00 krátký briefing KMA. Účast všech členů KMA je povinná. Vzhledem k nedostatku míst k sezení v zasedací místnosti zavedl vedoucí katedry 'pozitivní věkovou diskriminaci' (tj. mladší stojí :o)
  11.09.   Ve dnech 11.9. - 16.9. bude hostem katedry matematiky ( ITI ):
  prof. Matthias Kriesell
  Universitaet Hannover, Germany.
  Mimořádně tak 14.9. zazní přednáška: A constructive characterization of the triangle-free 3-connected graphs
  10.09.   Katedra matematiky kladně působí na studenty pěti fakult ZČU. Není proto divu, že jsme neunikli pozornosti 'studentů z DIONE' (raději anonymně), kteří nám poslali malý dárek. Naleznete jej ZDE.
  13.06.   Ve dnech 13.6. - 17.6. bude hostem katedry matematiky ( ITI ):
  prof. Ladislav Stacho
  Simon Fraser University, Burnaby, Canada.
  01.06.   Mezinárodní den dětí proběhl na KMA ve znamení druhého fotbalového utkání KMA vz. Uzbeci. Stejně jako 7.4. i tentokrát tým KMA špatně rozvrhl své síly a prohrál (viz FotoAlbum).
  24.05.   Přehlídky studentských odborných prací FAV se v letošním akademickém roce zúčastnilo 20 studentů s pracemi vedenými na katedře matematiky. Poděkování vedení KMA si za svou práci rozhodně zaslouží:
  Aziz ACHILOVMarkéta BARTOVSKÁJaromír DOBRÝJiří EGERMAIERRuslan GUMEROVMilan HANUŠPavel HARTLKarel JANEČKAMartin KADLECMichaela KOŽUCHOVÁSoňa KONIGSMARKOVÁPetr MÄRZJosef OTTAJan PACINAVojtěch PÉKMarcel PROŠEKFrantišek SEIFRTMichaela SLÁDKOVÁYana VASILENKO a Martina VICHROVÁ.
  20.05.   Výsledkem spolupráce UUD a KMA je nový design katedrálního předsálí. Mini-vernisáž se koná 20.5.2005 v 11:00 hod. Účast všech je vítána :)
  19.05.   Zahraniční hostem semináře KMA bude:
  prof. Alberto Cabada
  University of Santiago de Compostella, Spain.
  Mimořádně v 15:00 tak zazní přednáška: Validity of the monotone method for one dimensional Phi-Laplacian equations
  09.05.   Ve dnech 9.5. - 13.5. bude hostem katedry matematiky ( ITI ):
  prof. Francois Genest
  Universite de Montreal, Canada.
  07.05.   Studenti ZČU připravují zajímavou turisticko kulturní akci nazvanou EXODUS 2005. Kromě našich zahraničních studentů se zřejmě zúčastní i řada členů KMA.
  04.05.   hostem katedry matematiky ( ITI ) bude:
  prof. Riste Škrekovski
  University of Ljubljana, Slovenia.
  04.05.   Svůj dvouměsíční studijní pobyt stráví na ITI dva studenti Computer Science Vijay Agrawal a Rishi Gupta z Indian Institute of Technology v Mumbai (dříve Bombay), Indie. Na KMA budou ve dnech 4.5.-7.7.2005
  02.05.   Ve dnech 2.5.-5.5. bude hostem katedry matematiky:
  prof. Paul A. Binding
  University of Calgary, Canada.
  02.05.   Výsledkem úspěšné spolupráce s CIVem je Informační kiosek na KMA. Jsme zatím jedinou katedrou na ZČU, která kiosek 'vlastní'. Věříme ale, že právě v blížícím se zkouškovém období naši studenti kiosek plně využijí. (Když už na KMA tráví tolik svého volného času :)
  12.04.   ZČU obdržela zajímavou nabídku studijních pobytů pro studenty KMA od Department of Computer Science and Mathematics of the Munich University of Applied Sciences v rámci studijního programu Scientific Computing. O podrobnostech právě jednají vedoucí katedry matematiky prof. Pavel Drábek a vedoucí katedry informatiky a matematiky prof. Manfred Gruber.
  07.04.   Uzbečtí studenti vyzvali katedru matematiky k prestižnímu fotbalovému utkání. Kapitánem KMA je kolega Josef Daněk a výsledek je zatím nejistý. Utkání proběhne 14.4.2005, 6:30hod v tělocvičně ZČU. Všichni příznivci KMA jsou srdečně zváni.
  04.04.   Ve dnech 4.4.-9.4. bude hostem katedry matematiky:
  prof. Gabriella Bognár
  University of Miškolc, Hungary.
  31.03.   Zásluhou oddělení geomatiky byla na střeše ZČU spuštěna referenční stanice PLZEŇ, která se stala součástí budované sítě CZEPOS a vznikající vědecké sítě VESOG. Stanice je spravována ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým topografickým a kartografickým (VUGTK) a prostřednictvím kolegy Karla Jedličky (na požádání) jsou všem členům akademické obce ZČU k dispozici data z této stanice.
  24.03.   Kolega Bohumír Bastl obhájil svou dizertační práci na téma Symbolické manipulace v geometrickém modelování.
  09.03.   Rektor ZČU srdečně zve na SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE ( 9.3.2005, 16:00, EP-110 ).
  02.03.   byla uzavřena Anketa hodnocení výuky ZS 2004/2005. Katedra matematiky garantovala v tomto období celkem 63 předmětů na FAV, FEL, FST a FEK. Děkujeme všem studentům, kteří nám svým hodnocením a připomínkami umožnili získat důležité informace 'z druhé strany' a přejeme vám hodně úspěchů při studiu matematiky na ZČU. .
  10.02.   Přednáškou prof. Pavla Drábka na téma Důkaz Brouwerovy věty metodou teorie grafů začíná nový cyklus katedrálních seminářů v roce 2005.
  26.01.   Den otevřených dveří na FAV
  Pevně věříme, že program připravený na KMA zaujme nejen případné zájemce o studium na FAV, ale že se nám podaří zaujmout i studenty stávající. Ostatně 26.1. je den, kdy na katedře matematiky bude převládat milá a příjemná atmosféra (vlastně jako celý rok :))
  18.01.   První transkontinentální online přenos přednášky z konference se bohužel nezdařil. Jak se ukázalo, tak ještě ani v Chile nemají kamery úplně všude. Přednášku prof. Pavla Drábka na konferenci PASI 2005 tak mohli sledovat 'pouze' účastníky konference.
  07.01.   V rámci katedrálního semináře vystoupí v pátek 7.1. ve 12 hodin naši dva australští hosté (pozvánka):
 • prof. Mirka Miller: Optimal Networks   (ppt-file)
 • prof. Joe Ryan: The Train Marshalling Problem   (ppt-file)

  Prof. Zdeněk Ryjáček slibuje, že témata jsou pojata srozumitelně (a zajímavě) i pro posluchače, kteří nejsou specialisty v teorii grafů :))

 • 01.01.   Ve dnech 20.12.2004.-12.1.2005 jsou hosty katedry matematiky ( ITI ):
  Prof. Mirka Miller
  University of Ballarat, Australia.
  Dr. Joe Ryan
  University of Ballarat, Australia.
  01.01.   Na dalších pět měsíců katedru opět opustil kolega Petr Girg. Letní semestr se rozhodl strávit na University of North Carolina at Greensboro a to v pozici 'Research Scholar'.


  Aktuality 2004

  22.12.   V rámci projektu Realizace interaktivně-informačního portálu pro vědecko-technické aplikace (1N4078 MŠMT) připravili 'Mathematici' ( Bohumír Bastl, Jiří Benedikt, JaBla, Petr Girg, Josef Otta a Petr Tomiczek ) členům akademické obce ZČU příjemný odpolední program. Společný projekt ZČU a ČVUT již definitivně získává svou tvář a veškeré aktuální informace jsou k dispozici na univerzitním webMATHu.
  20.12.   Ve dnech 20.12.2004.-12.1.2005 jsou hosty katedry matematiky ( ITI ):
  Prof. Mirka Miller
  University of Ballarat, Australia.
  Dr. Joe Ryan
  University of Ballarat, Australia.
  13.12.   Zásadní informace pro vědu na KMA ... v kategorii B byl schválen VZ
  Výzkumný záměr 2005 - 2011

  Spojité a diskrétní matematické struktury
  a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání
  MSM4977751301
  13.12.   V kategorii dizertačních prací soutěže o Babuškovu cenu získal v silné konkurenci třetí místo kolega Petr Nečesal. Slavnostního předání ceny proběhne 14.11. v budově Akademie věd ČR.
  29.11.   Kolega Petr Nečesal získal jednu z pěti nominací v celostátní soutěži Česká hlava 2004 (kategorie DOCTORANDUS) V rámci projektu na podporu vědecké a technické inteligence tak byla oceněna jeho práce související s nelineárními okrajovými úlohami s asymetrickými nelinearitami - (periodická řešení, Fučíkovo spektrum)
  28.11.   Ve dnech 26.-28.11. proběhlo Výjezdní zasedání KMA v Nečtinech. Historie matematiky v Plzni, krátká sdělení o dosažených výsledcích jednotlivých oddělení KMA, praktická geodetická měření v okolí zámku a nezapomenutelné vystoupení zahraničních studentů 'Uzbek show' tak úspěšně navázaly na tradici těchto zasedání. Akce skončila improvizovaným klavírním koncertem v podání kolegy Vítězslava Vlčka
  25.11.   Pro širší odbornou veřejnost se mimořádně koná seminář KMA ve 13:00 v místnosti EP 110.
  Zvaná přednáška KMA: Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
  Zaplavování mostu Košická
  Vojenský Projektový Ústav, DECO Praha
  24.11.   Ve dnech 24.11. - 29.12. byl v rámci programu Barrande hostem katedry matematiky ( ITI ):
  Prof. Grzegorz Gancarzewicz
  AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland.
  21.11.   Ve dnech 21.11. - 25.12. byl v hostem katedry matematiky ( ITI ):
  Prof. Francois Genest
  Laboratoire de Recherche en Informatique, Universite Paris XI., Orsay, France.
  15.11.   Zásadní informace pro vědu na KMA ... v kategorii 1M bylo schváleno ITI
  Národní program výzkumu
  Výzkumná centra 1M

  Institut Teoretické Informatiky
  Praha   |   Plzen
  1M0021620808
  10.11.   V místnosti UL610 (15:00 hod) se koná beseda s RNDr. Josefem Kubátem, ředitelem gymnázia v Pardubicích, na téma 'Výuka středoškolské matematiky (co učit, jak učit, proč učit...)'. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, zejména ti, kteří chtějí aktivně do besedy přispět svými názory.
  10.11.   Na výročním zasedání vědecké rady ZČU byli rektorem ZČU oceněni také dva naši kolegové
 • Otakar Blahník - za celoživotní pedagogickou činnost na ZČU,
 • Jiří Benedikt - za přínos na poli vědy a výzkumu.
 • 03.11.   Na ZČU proběhla již tradiční akce Ing. Jana Rybníkáře (fi. B2Comp) zaměřená na propagaci grafických a 'symbolických' kalkulaček. Nezbývá než doufat, že se nám bude matematika učit zase o něco lépe ( viz http://www.kalkulacky.cz ).
  01.11.   Katedra matematiky se zapojila do pilotního projektu Portál ZČU. S cílem vytvořit portálovou verzi serveru TRIAL byl sestaven pracovní tým (složený z koordinátorů za jednotlivá oddělení KMA): B. Bastl, J. Čepička, P. Holub, K. Jedlička, P. Nečesal, J. Nejedlý, B. Šedivá a VlVac.
  27.10.   Vyjednávacímu týmu ve složení Marek Brandner, Miroslav Lávička a StMik (KMA FAV) se podařilo uzavřít dohodu s KMT FPE. Naše katedra se bude podílet na výuce budoucích učitelů matematiky. Zároveň jsme se zavázali podporovat rozvoj programu Přírodovědná studia s cílem dále zvyšovat úroveň vzdělávání učitelů a koncentrovat síly v oblasti matematiky na ZČU.
  27.10.   Na základě výsledků studentské ankety se v Městské sportovní hale (hala Lokomotivy) udílely ceny plzeňských sympatií 2004. Kolega Jan Čepička a kolegyně Marta Míková převzali ceny v kategoriích nejoblíbenější profesor a profesorka. Matematika se tak v Plzni stává nejen předmětem oblíbeným, ale dokonce nejoblíbenějším :-)
  13.10.   Na zasedání Vědecké rady FAV zazní:
  Profesorská přednáška doc. RNDr. Petra Přikryla, CSc.
  Matematické versus reálné experimenty s fázovými změnami v polovodičích.
  Široké akademické obci připomeňme, že přednášku je možné vyslechnout také v zasedaci mistnosti KMA ( UL-604 ) a to již v 10:00 hodin.
  13.10.   Oficiální zahájení provozu první mobilní počítačové učebny v ČR. (EP110, 16:00-18:00). Akce je určena jak pozvaným hostům tak studentů ZČU. Součástí programu je prezentace KMA, CIVu a také malé občerstvení. Podrobnosti ZDE.
  08.10.   V zasedaci mistnosti KMA ( UL-604, 9:30-12:00 hod ) se koná státní doktorská zkouška kolegyně Světlany Tomiczkové a kolegy Radka Výruta.
  07.10.   V zasedaci mistnosti KMA ( UL-604, 9:30-12:00 hod ) obhájili svou dizertační práci Roman Kužel (Hamiltonian properties of graphs) a Aleš Matas (Mathematical models of suspension bridges). Současně proběhla státní doktorská zkouška kolegy Přemysla Holuba.
  04.10.   Mobilní počítačová učebna byla poprvé zařazena do 'běžné' výuky na ZČU Stalo se tak nv rámci předmětu Numerické a geometrické modelovánína FST zásluhou Františka Ježka, který má se zaváděním novinek do výuky již bohaté zkušenosti. Výuka proběhla k plné spokojenosti studentů jejichž nadšení, v konečném důsledku, zcela zastínilo drobné potíže jako např. výpadek jističů v celém patře po zapojení učebny :-)
  04.10.   Ve dnech 4.10. - 7.10. byl hostem katedry matematiky ( ITI ):
  Prof. Ingo Schiermeyer
  Technische Universitat, Freiberg, Germany.
  Prof. Ingo Schiermeyer byl oponentem při obhajobě doktorské práce kolegy Romana Kužela a zároveň přednesl příspěvek na kombinatorickém semináři KMA.
  30.09.   V místnosti UL610 proběhlo setkání 'Klubu seniorů', který je nástupnickou organizací plzeňské pobočky Českého svazu geodetů a kartografů při ČVTS. Pro velký zájem účastníků byl původní program operativně rozšířen o prohlídku prostor KMA, včetně katedrální terasy a měřického pilíře. Kolegové Václav Čada a Karel Jedlička jsou právě těmi, kteří jsou za mimořádný úspěch celé akce plně zodpovědní.
  20.09.   Úspěšně začal zimní semestr školního roku 2004/2005. Katedra matematiky nabízí studentům FAV, FEL, FST a FEK celkem 257 předmětů.
  10.09.   Katedru navštívili úspěšní řešitelé matematických olympiád. Plně k dispozici jim byli Radek Fiala, Marta Míková a Petr Nečesal.
  10.09.   Statistici zprovoznili svůj www server http://stat.kma.zcu.cz a www server oddělení geometrie má novou adresu: http://geometrie.kma.zcu.cz.
  09.09.   V zasedací místnosti KMA (UL-601, 9:00) se koná schůze katedry.
  01.09.   Počet zaměstanců katedry vzrostl o tři členy: Bohumír Bastl, Radek Fiala a Roman Kužel. Zároveň byly posíleny řady interních doktorandů o nové kolegy (a kolegyně): MaBar, Radek Cibulka, Tomáš Mildorf a AnPor.
  23.08.   Studenti ZČU měli poprvé možnost vyzkoušet kvality mobilní uřebny KMA v rámci jejího experimentálního provozu. Kolega Jan Nejedlý ji úspěšně nainstaloval a osobně předvedl.
  01.08.   Ve dnech 1.8-30.8. probíhá na KMA intenzívní jazyková příprava nových zahraničních studentů. Pod vedením paní Věry Míkové tak mají budoucí studenti KMA možnost vyzkoušet si výuku matematiky v českém jazyce ještě před začátkem semestru.
  29.07.   Na katedru se opět vrátil kolega Petr Girg, který v rámci prestižního Humboldtova stipendia působil 12 měsíců na Universitat Rostock v Německu u prof. Petera Takáče.
  20.07.   Na celých 6 měsíců opustil katedru kolega Petr Stehlík. Část svého doktorského studia tak stráví u prof. Christophera Tisdella na University of New South Wales v Sydney.
  12.07.   ve dnech 12.7. - 16.7. budou hosty katedry matematiky ( ITI ):
  Prof. Moshe Rosenfeld
  University of Washington/Tacoma, USA.
  Prof. Peter Horak
  University of Washington/Tacoma, USA.
  28.06.   Ve dnech 28.6 - 2.7. bude hostem katedry matematiky ( ITI ):
  Prof. Zdzislaw Skupien
  AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland.
  17.06.   V rámci předmětu KPX pořádá oddělení geomatiky exkurzi do VGHÚ Dobruška. Legendární autobus ZČU je již připraven :-)
  17.06.   Václav Čada a JiSim se úspěšně habilitovali na Stavební fakultě ČVUT v oboru geodézie a kartografie. Podle prof. Míky se tak oddělení geomatiky rázem stává pracovištěm s největším počtem docentů 'na kilometr čtvereční' na celé ZČU.
  27.05.   Profesor AlKuf oslaví v tomto roce své 70. narozeniny. Při této příležitosti pořádá Katedra matematiky FAV společně s Matematickým ústavem AV ČR mezinárodní konferenci FSDONA 2004 (27.5.-2.6.2004):
  Function Spaces, Differential Operators and Nonlinear Analysis
  FSDONA 2004
  dedicated to the 70th birthday of Prof. Alois Kufner
  27.05.   Ve dnech 25-27.5.2004 proběhlo na VUT Brno závěrečné mezistátní česko-slovenské kolo soutěže SVOČ. Pod záštitou prof. Stanislava Míky nás zde reprezentovali studenti A. Abdurahmanov, R. Gumerov, Y. Vasilenko a F. Seifert.
  20.05.   V zasedací místnosti KMA (11:00) obhajuje kolega Jiří Benedikt svou dizertační práci na téma 'Kvalitativní analýza PDR vyšších řádů'.
  17.05.   Ve dnech 17.5.-27.5. budou hosty katedry matematiky ( ITI ):
  Prof. Mirka Miller
  University of Ballarat, Australia.
  Dr. Joe Ryan
  University of Ballarat, Australia.
  03.05.   web-MATHEMATICI spustili svůj dlouho avizovaný on-line server. Kolegové Petr Tomiczek a Petr Girg zde se svými studenty Josefem Langmayerem, Pavlem Martínkem a Josefem Ottou průběžně zveřejňují výsledky projektu 'Modernizace výuky matematické analýzy' (FRVŠ F2304/03/2003).
  01.04.   Na stránkách Legislativy ZČU je zveřejněn text nově uzavřené Kolektivní smlouvy na rok 2004.
  24.03.   Text PETICE proti dlouhodobému podceňování veřejného vysokého školství v České republice.
  23.03.   Byl ustanoven a poprvé se sešel Strategický tým KMA.
  22.03.   Ve dnech 22.3.-25.3. bude hostem katedry matematiky ( CAM ):
  Gabriella Bognár
  University of Miškolc, Hungary.
  12.03.   V zasedací místnosti na koleji L2 (ve 20:00) bude náš kolega Roman Kužel promítat obrázky z letní cesty po Indonesii. (ostrovy Sulawesi, Java, Sumatra, Bali).
  11.03.   Mladý Sisyfos pořádá přednášku PhDr. Aleny Šarounové, CSc. s názvem Kinematika a život, která se koná od 15.00 hodin v posluchárně UP-115.
  11.03.   V zasedací místnosti KMA (11:00) obhajuje kolega Petr Nečesal svou dizertační práci na téma 'Nelineární okrajové úlohy s asymetrickými nelinearitami - periodická řešení a Fučíkovo spektrum'.
  08.03.   Ve dnech 8.3.-12.3. je hostem katedry matematiky ( CAM ):
  Paul A. Binding
  University of Calgary, Canada.
  28.02.   Ve dnech 23.2.-26.2. byl hostem katedry matematiky ( CAM ):
  Christopher Tisdell
  University of New South Wales, Sydney, Australia.
  16.02.   Z počítačové učebny UL-603 se stala běžná učebna a z běžné učebny UL-606 se stala počítačová učebna. Jedná se o experimentální provoz neboť UL-606 je sice větší, ale je na jižní straně.
  13.02.   Katedra vrátila místnost UU-207 do společného fondu ZČU.
  01.01.   Titulní stranu oficiálního nástěnného kalendáře ZČU 2004 tvoří fotografie z přednášky našeho kolegy Jiřího Čížka 'Matematická analýza I' na FAV. Bez nadsázky je možné tuto skutečnost označit za katedrální událost roku 2004.

  Stránku spravují: Josef Daněk, Radek Fiala, Michal Friesl, Roman Kužel, Světlana Tomiczková a Jan Pospíšil

  ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
  Creative Commons License